Biyomühendislik Bölümü


Biyomalzeme Araştırma Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


UV SPEKTROMETRE ÖLÇÜMÜ


3D YAZICI İLE MALZEME ÜRETİMİ


BİYOUYUMLU KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİ


BİYOUYUMLU POLİMER SENTEZİ
Gerçekleştİrİlen Projeler


Proton Değişim Membranlı Yakıt Hücreleri İçin Nanokompozit Membranların Hazırlanması ve Testleri GTÜ BAP Projesi


3D Yazıcı Teknolojisi ile Elaynır Üretilmesi TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği
Cİhazlar / Yazılımlar


HASSAS TERAZİ (PRECİSA XB 220A)


MANYETİK KARIŞTIRICI (IKA)LİSTE BAŞLIĞI 2


3D YAZICI (CTC SLA)


3D TARAYICI (CİCLOP)


ULTRASONİK BANYO (VWR)


UV-1280, UV-VIS SPECTROPHOTOMETER (SHİMADZU)


OTOKLAV (NÜVE OT 40L)
Laboratuvar Sorumlusu


Dr.Öğretim Üyesi Ayşe ASLAN CANPOLAT 0262 605 17 75

Flag Counter