Çevre Mühendisliği Bölümü


Biyosensör Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


ENZİM TABANLI BİYOSENSÖRLER


MİKROBİYAL TABANLI BİYOSENSÖRLER


DNA BİYOSENSÖRLERİ


ELEKTROKİMYASAL BİYOSENSÖRLER

AMPEROMETRİK BİYOSENSÖRLER


İMMOBİLİZASYON YÖNTEMLERİ
Gerçekleştİrİlen Projeler


Sıcağa Dayanıklı (Clostridium Thermocellum‘dan Klonlanmış Laktat Dehidrogenaz Enzimi Kullanılarak) Laktat Biyosensörü Geliştirilmesi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Mikrobiyal BOİ Biyosensörlerinin Geliştirilmesi. TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Amperometrik Fenol Biyosensörlerinin Geliştirilmesi. TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Elektrokimyasal Dna Biyosensör Tasarımlarının İyileştirilmesinde Mekanistik Bir Yaklaşım: Hedefe Özel Kantitatif Tür Tayininde Termodinamik Yöntemler Kullanılarak Oligonükleotid Tasarımı. TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar


NO-NO2-NOx Analyser (Thermo Scientific Model:42i-HL)


Likit Kromatografi Cihazı (Lab-Alliance model 201 HPLC)


Potansiyostat/Galvanostat (CH Instruments 842B)


Spektrofotometre (GBC Cintra 20)


pH Metre (WTW ph 3210


pH Metre (WTW ph 720)


Çözünmüş Oksijen Ölçer (WTW Oxi 3205)


Vorteks Tüp Karıştırıcısı (Harmony Mixer)


Etüv (Binder BD53)


Kuru Blok Isıtıcı/Termoreaktör (Labnet AccuBlock)


Ultrasonik Banyo (Kudos SK3310HP)


Evaporatör (Heidolph Laborota 4002)


Sirkülasyonlu Su Banyosu (Lab Companion CW-05G)
Laboratuvar Sorumlusu


Doç.Dr.Pınar ERGENEKON 0262 605 31 61

Flag Counter