Çevre Mühendisliği Bölümü


Biyoteknoloji Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


MİKROORGANİZMALARIN ÜRETİMİ VE STOKLANMASI


MİKROORGANİZMALARDAN DNA VE PROTEİN SAFLAŞTIRMA (Fermentasyon ve Ko-fermentasyon)


GEN KLONLAMA VE EKSPRESYONU


BİYOYAKIT ÜRETİMİNE YÖNELİK TEKNİKLER

HPLC İLE FERMENTASYON ÜRÜNLERİNİN BELİRLENMESİ


TRANSMEMBRAN PROTEİNİ KULLANILARAK BİYOMİMETİK MEMBRAN ÜRETİMİ VE MEMBRAN FİLTRASYON PARAMETLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR


ÇEŞİTLİ ENZİMLER VE AQUAPORİN TRANSMEMBRAN PROTEİNLERİNİN ÜRETİMİ VE SAFLAŞTIRILMASINA YÖNELİK PCR, SDS-PAGE, AGAROZ JEL ELEKTROFOREZİ GİBİ TEKNİKLERİN YAPILMASI
Gerçekleştİrİlen Projeler


Halofilik bakteri Halomonas Elongata Akuaporini Kullanılarak Biomimetik Bir Nanofiltrasyon Membranı Hazırlanması TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Avcı Bakteri Bdellovibrio Kullanılarak Membran Biyoreaktörlerdeki Membran Kirlenme Probleminin Azaltılması Ve Bakteri Populasyon Profili Ve Biyofilm Oluşumu İlişkisinin İncelenmesi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar


Stop Flow Işık Saçılım Spektrofotometre (Applied Photophisics)


Krymikrotom(Leica)


Yüzey Görüntüleme Mikroskobu (Image Analyzer)


PCR Cihazı(Techne)


pH Metre (Hanna Instruments pH211)


Soğutmalı ve Çalkalamalı İnkübatör (ShellLab)


Çalkalamalı İnkübatör (Wisecube)


Klinik Santrifüj (Hettich Zentrifugen EBA 20)


Soğutmalı Santrifüj (SEM)


Derin Dondurucu -30 (Pansonic)


Su Banyosu (Wisecircu)


Otoklav (Astell)


Hassas Terazi (Kern Acj 220-4M)


Vorteks Cihazı (Cleaver Scientific)


Manyetik Karıştırıcı (AREX)


Manyetik Karıştırıcı (Clifton Celastir)
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. Melek ÖZKAN 0262 605 31 67

Flag Counter