HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Coğrafi Bilgi Teknolojileri Laboratuvarı

Yeni nesil coğrafi bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı ile akıllı şehir uygulamaları, gayrimenkul değerleme, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri (TUCBS), mobil/web tabanlı CBS uygulamalarının geliştirilmesi, sürdürülebilir arazi yönetimi ve afet acil durum yönetimi faaliyetleri sürdürülmektedir. Ayrıca CBS ile ilgilenen birimlere akademik destek olarak araştırma ve geliştirmelerde yazılım-donanım destekleriyle birlikte tez ve proje çalışmalarına katkı sunarak disiplinler arası bilimsel Ar-Ge gelişmesine katkı sağlar.


Yapılan Uygulamalar


Coğrafi Bilgi Teknolojileri Laboratuvarında, Arazi İdaresi, Kent/Arazi Bilgi Sistemleri ve Coğrafi/Konumsal Veri Altyapısı uygulamaları başta olmak üzere coğrafi veri yönetimi ve birlikte çalışabilirlik, veri standardizasyonu ve modelleme konularında çalışmalar yapılmaktadır.


Gerçekleştirilen Projeler


Devam Eden Projeler

● TUBİTAK 1001 Projesi - Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Büyük Coğrafi Veri Yönetiminde Makine Öğrenmesi Tekniklerini Kullanarak Akıllı Şehir Uygulamalarının Geliştirilmesi: Taşınmaz Yönetimi Örneği, 2022-2024, Yürütücü: Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU

● Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Akıllı Şehir Rehberlik Uygulamaları Projesi / İ.P.7 - Akıllı Şehirler Veri Sözlüğü, 2022- 2023, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU


Tamamlanan Projeler

● T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değ. Bakanlığı CBS Genel Müdürlüğü - Bina ve Kamu Yönetim Bölgeleri Coğrafi Veri Temalarına İlişkin Veri Uyumlaştırması İşi, Proje Danışmanı, 2022-2023, Proje Danışmanı: Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU

● T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değ. Bakanlığı CBS Genel Müdürlüğü - Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulumu Projesi (5. Faz) Teknik Şartnamesi, 2022-2023, Proje Akademik Koordinatör ve Danışmanı: Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU

● T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değ. Bakanlığı CBS Genel Müdürlüğü - Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulumu Projesi (4. Faz), 2021-2022, Proje Akademik Koordinatör ve Danışmanı: Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU

● T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değ. Bakanlığı CBS Genel Müdürlüğü - Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme ve Rehberlik Projesi, 2020-2022, Eğitim Danışmanı: Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU

● Erzurum Büyükşehir Belediyesi - Erzurum Arazi Yönetim Bilgi Sistemi Projesi, 2021, Proje Danışmanı: Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU

● TÜBİTAK 1001 (SOBAG COVID-19 özel çağrısı) - COVID-19 Salgin Takip Haritasi ve Süreçlerin Yönetimi için Konumsal Analiz Araçlarının Geliştirilmesi (CoronaTR), 2020- başlatılmadı, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU

● TÜBİTAK 1001 Projesi - Akıllı Kentler için Büyük Coğrafi Veri Yönetimi ve Analizinde Birlikte Çalışabilirliğin Sağlanması, 2020, Yürütücü: Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU

● Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulması Projesi 2.0, 2018-2019, Koordinasyon Kurulu, Akademik Koordinatör: Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU

● TÜBİTAK 2232 - Türkiye de örnek çalışmalar ile kentsel ve bölgesel arazi kullanım dinamiklerinin modellemesi (118C002), 2018-2020, Koordinatör: Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU

● AB IPA I- EuropaAid/135310/IH/SER/TR, INSPIRE Direktifinin Gerçekleşmesi için Yatay Sektörde Kapasite Geliştirme Teknik Desteği Projesi, 2016 – 2018, Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU

● GTÜ BAP Projesi - Taşınmaz Değerlemesi için Birlikte Çalışabilir Açık Veri Modeli ve Konumsal Analiz Araçlarının Geliştirilmesi, 2017, Yürütücü: Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU

● GTÜ BAP Projesi - Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Veri Temaları ile Birlikte Çalışabilir Afet Risk Yönetimi Açık Veri Modeli ve Analiz Araçlarının Geliştirilmesi, 2015, Yürütücü: Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU

● İBB Ulaşım Daire Başkanlığı -İSPARK A.Ş., İstanbul İli Araç Park Alanları İşletme Stratejileri Geliştirilmesi İşi, 2014-2015, Proje Danışmanı: Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU


Katkı Verilen Projeler

● TÜBİTAK 1003 - İzmir Örneği ile Türkiye’de Değişen Yerleşme Örüntüsünün Yorumlanması” (117K824), 2018-2021, Yardımcı Araştırmacı: Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU

● TÜBİTAK 3501 -Heyelan Duyarlılık Haritaları Üretimi için R Programlama Dili Yardımıyla ARCGIS Ara Yüzlerinin Geliştirilmesi” (118Y090), 2018-2021, Proje Danışmanı: Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU

● TÜBİTAK 2232 - Türkiye de örnek çalışmalar ile kentsel ve bölgesel arazi kullanım dinamiklerinin modellemesi” (118C002), 2018-2020, Koordinatör: Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU


Cihazlar/Yazılımlar:

ArcGIS Pro

QGIS

Amazon AWS

Enterprise Architect

NetCAD


Laboratuvar Sorumlusu

Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU

Arş. Gör. Dr. Rabia BOVKIR

Arş. Gör. Süleyman ŞİŞMAN


Laboratuvarın İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU

0262 605 20 61

aydinoglu@gtu.edu.tr


Arş. Gör. Dr. Rabia BOVKIR

0262 605 20 49

aydinoglu@gtu.edu.tr


Arş. Gör. Süleyman ŞİŞMAN

0262 605 20 54

ssisman@gtu.edu.tr


Laboratuvarın Çeşitli Fotoğrafları


Flag Counter