Malzeme Mühendisliği Bölümü


Düşük Sıcaklıkta Malzeme Sentez Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


Absorbans Ölçümleri


HPLC Analizi


Düşük Sıcaklıkta Toz Sentezi


Çeşitli Altıklar Yüzeyinde Kristal Büyütme


Yarı İletken Oksit Fotokatalizör Üretimi
Gerçekleştİrİlen Projeler


“Kemiğe Benzer” Apatit Mineral Tabakasının Titanyum Yüzeyine Tutunma Mukavemetinin İncelenmesi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


ZnO-TiO2 İkili Fotokatalizör Sistemi; Etkinliğinin Reaktif Turuncu 16 Azo Boya Üzerinde Belirlenmesi GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


Yapılı ZnO Katalizörlerin Üretimi ve Asidik Boya ile Fotokatalitik Aktivitesinin Belirlenmesi GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


Ağ Yapılı ZnO Fotokatalizör Üretimi ve Karakterizasyonu” GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar


Santrfiüj Beckman Coulter Allegra 64R


Saf Su Cihazı Elga Option Q15


Hidrotermal Parr 4842
Laboratuvar Sorumlusu


Dr. 0262 605

Flag Counter