Kimya Bölümü


Elektrokimya ve Sensör Araştırma Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


Elektrokimyasal ve Spektroelektrokimyasal Analizler


Sensör Araştırma ve Uygulamalar


Elektrokoagülasyon ve Adsorpsiyonla Atık Su Giderimi


Karbon Tabanlı Hibrid Malzemelerin Sentezi
Gerçekleştİrİlen Projeler


Fenton Oksidasyon Yöntemiyle Naftalinin Sulu Çözeltilerden Giderimi GYTE Bilimsel Araştırma Projesi


Bitkisel Tabanlı Kesme Atık Sıvılarının Elektrokoagülasyon Yöntemiyle Giderimi GYTE Bilimsel Araştırma Projesi


Remazol Turkuaz Mavi Tekstil Boyar Maddesinin Sulu Çözeltilerden Elektrokoagülasyon Yöntemi ile Renk Giderimi ve Anot Çamurun Spektroskopik Karakterizasyonu GYTE Bilimsel Araştırma Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. Erhan DEMİRBAŞ 0262 605 30 10

Flag Counter