Çevre Mühendisliği Bölümü


Elektrokimyasal Arıtım Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


FİZİKO-KİMYASAL, ELEKTROKİMYASAL VE İLERİ SU-ATIKSU ARITIM PROSES UYGULAMALARI


HAVZA VE NEHİR KİRLİLİK MODELLEME ÇALIŞMALARI
Gerçekleştİrİlen Projeler


Grafen ve Grafen-Metal Kompozit Anotların Üretimi ve Üretilen Anotların Kullanıldığı Elektrooksidasyon Prosesi ile Sudan Organik Kirleticilerin Giderimi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Elektrokoagülasyon ile Sulardan Arsenik Giderimi: Proses Geliştirme ve Proses Optimizasyonu TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Endüstriyel atıksuların arıtılması için elektrokimyasal reaktör geliştirilmesi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Katı atık sahası sızıntı sularının arıtım tesisi (MBR+UF+NF) nanofiltrasyon konsantrelerinin arıtımı için etkili yeni bir elektrooksidasyon reaktörünün geliştirilmesi TÜBİTAK


Endüstriyel Atık Rodyum Kaplama Banyolarından Rodyum Geri Kazanımı TÜBİTAK
Cİhazlar / Yazılımlar


UV/Vis Spektrofotometre (PerkinElmer Lambda 25)


DC Güç Kaynağı (Agilent 6675A)


DC Güç Kaynağı (Aim TTI CPX400 DP-60V-20A)


DC Güç Kaynağı (Aim TTI TSX3510 Precision-35V 10A)


Su Sirkülatörü (Julabo)


Terazi (Precisa XB 220A)


COD Thermo reaktör (WTW CR 3000)


COD Thermo reaktör (HACH)


pH metre (Hach Lange HQ40)


pH metre ( Mettler Toledo Seven Compact)


İletkenlik Ölçer ( Mettler Toledo Seven Go)


Manyetik Karıştırıcı (Heidolph MR 3000D)


Manyetik Isıtıcı Karıştırıcı (Ika Werke- 250 rpm)


Toplam Organik Madde Parçalayıcı-Analiz Cihazı (Teledyne Tekmar Lotix)


Etüv (Binder ED53)


Çalkalama ünitesi (Edmund Bühler, max 420 1/min)


Dönüşümlü (Cyclic) voltametri (Interface 5000, Potentiosfat/Galvanostat/ ZRA, Gamry Instruments, 04503)


Kjeldahl parçalama ünitesi (Behrotest, 0-100% energy)


Kjeldahl distilasyon ünitesi (Behrotest, S2)
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. Mehmet KOBYA 0262 605 31 69

Flag Counter