Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü


Enzim Moleküler Genetiği Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


ENDÜSTRİYEL ENZİM ÜRETİCİSİ BAKTERİYEL SOYLARIN YEREL EKOSİSTEMLERDEN ENZİMATİK AKTİVİTELERİNE GÖRE TARANARAK SEÇİLMESİ


BAKTERİLERİN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TİPLENDİRİLMESİ


ENZİM GENLERİNİN KLONLANMASI, DİZİLENMESİ VE EKSPRESYONU


REFERANS SOYLARDAN REKOMBİNANT ENZİMLERİN GELİŞTİRİLMESİ


ENZİMLERİN REFERANS / REKOMBİNANT BAKTERİYEL SOYLARDAN SAFLAŞTIRILMALARI VE BİYOKİMYASAL OLARAK NİTELENDİRİLMELERİ


GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERE SAHİP VEYA DAHA ÜRETKEN YENİ REKOMBİNANT SOYLARIN GELİŞTİRİLMESİ


İŞLEVSEL METAGENOMİK YAKLAŞIMI KULLANILARAK TOPRAK / SU ÖRNEKLERİNDEN YENİ / GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERE SAHİP ENZİMLERİN ELDE EDİLMESİ
Gerçekleştirilen Projeler


BACİLLUS SOYLARINDAN LİPAZ/ESTERAZ GENLERİNİN KLONLANMASI VE REKOMBİNANT ENZİMLERİN ÜRETİMİ TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar


Fermentör (Sartorius-Biostat Q)


Hibridizasyon Fırını (UVP HL-2000 HybriLinker)


Mikroplaka Okuyucu(BMG Labtech FLUOstar Omega)


Dizi Analiz Cihazı (Beckman Coulter CEQ 8000)


Protein Saflaştırma Sistemi(GE Healthcare AKTA Purifier UPC100)


Jel Görüntüleme Sistemi (Vilber Lourmat Infinity 3026)


Sonikatör (Branson Digital Sonifier)


Sintilasyon Sistemi (Beckman Coulter LS6500)
Laboratuvar Sorumlusu


Dr.Öğretim Üyesi Saliha İŞSEVER ÖZTÜRK 0262 605 25 14-25 40

Flag Counter