Fizik Bölümü


ESR/EPR ve FMR Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar
Gerçekleştirilen Projeler


Spin-ram’ler İçin Nano Yapıların Spin Dinamiğinin incelenmesi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Negatif Kırılma İndisinin Dış Manyetik Alan ile Kontrolü TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Süper İletkenlerde Mikrodalga Girginlik Ölçümleri TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


İnce Film ve Katmanlı Yapılı Yeni Magneto Elektrik Nano Malzemelerin Araştırılması ve Geliştirilmesi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Spin-RAM’ ler İçin Nano Yapıların Spin Dinamiğinin İncelenmesi TÜBİTAK KARİYER 3501 Projesi


Spintronik Uygulamalar için Katmanlı ve Kompozit Manyetik Nano Malzemelerin Geliştirilmesi TÜBİTAK BİLATERAL RFBR (Rusya) Projesi


Sprintronik Uygulamalar için ince film ve kombozit yapılı yeni multiferroik malzemelerin geliştirilmesi TÜBİTAK BİLATERAL RFBR (Rusya) Projesi


Mikrodalga Soğurucu Nano-Malzemelerin (Misoam) Geliştirilmesi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Manyetik Alan Sensör Geliştirme TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Bileşimlerinin Kristal Yapısının Elektron Paramagnetik Rezonans Yönetimi ve Kristal Alan Teorisi Metodu ile İncelenmesi GYTE Bilimsel Araştırma Projesi


Cr, Mn, Fe Katkılı A3B3C62 Bileşimlerinin Elektron Paramagnetik Rezonans Spektrelerinin İncelenmesi GYTE Bilimsel Araştırma Projesi


Heusler alaşım filmlerin manyetik özelliklerinin araştırılması GYTE Bilimsel Araştırma Projesi


Çok Pulslu Çekirdek Manyetik Rezonans İlkesine Göre Çalışan Portatif Bir Analizörün Geliştirilmesi GYTE Bilimsel Araştırma Projesi


Fe ve Co İyonları İmplante Edilmiş SrTiO3 ve BaTiO3 Kristallerinin Dielektrik ve Manyetik Özellikleri GYTE Bilimsel Araştırma Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar


Elektron Spin ve Ferromanyetik Rezonans Spektrometresi / Bruker EMX x-band
Laboratuvar Sorumlusu


Dr. 0262 605

Flag Counter