Kimya Bölümü


Fosfazenler Kimyası Araştırma Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


ÇEŞİTLİ FOSFAZEN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ
Gerçekleştirilen Projeler


Hekzaklorosiklotrifos fazatrienin Myo-Inositol ile Değişik Şartlardaki Reaksiyonlarının İncelenmesi ve Yapılarının Aydınlatılması GTYE Bilimsel Araştırma Projesi


Kiral Fosfazen Bileşiklerinin Sentezi ve Stereojenik Özelliklerin İncelenmesi GYTE Bilimsel Araştırma Projesi


Yeni Tip Fosfazen Polimerlerinin Sentezlenmesi GYTE Bilimsel Araştırma Projesi


Çok Katmanlı Karbon Nanotüp/Polifosfazen Nanokompozitinin Hazırlanması ve Özelliklerinin Belirlenmesi GYTE Bilimsel Araştırma Projesi


Boradiazinedasen Türevi Siklofosfazen Bileşiklerinin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi GYTE Bilimsel Araştırma Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. Adem KILIÇ 0262 605 30 08

Flag Counter