Kimya Bölümü


Fotodinamik Terapi Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


HÜCRE EKİMİ


HÜCRE SAYIMI


HÜCRE SİTOTOKSİSİTE TAYİNİ (MTT İLE)
Gerçekleştirilen Projeler


Nanopartikül Ftalosiyanin Fotosensitizerlerin Sentezi ve Fotodinamik Terapi Uygulamaları TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Fotodinamik Terapi Amaçli Yeni Tip Fotosensitizerlerinin Sentezi Fotofiziksel ve Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Dimerik Piren BODIPY Ftalosiyanin Fotosensitizerlerin Sentezi ve In vitro Fotodinamik Kanser Terapi Aktivitelerinin İncelenmesi TÜBİTAK ARDEB 1002 Projesi


Floresans Tanımlama ve Fotodinamik Terapi Amaçlı Suda Çözünebilen Ftalosiyanin Bileşikleri TÜBİTAK, Türkiye-Bulgaristan Biletral Proje


Kanserin Teshisi ve Tedavisi Theranostic Amaçlı Yeni Ftalosiyanin Bor Dipirometene Bodipy Fotosensitizerlerin Click Yöntemi ile Sentezi ve özelliklerinin Incelenmesi TÜBİTAK ARDEB 1002 Projesi


Yeni Tip Çok Fonksiyonlu Fotosensitizer Bileşiklerin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. Mahmut DURMUŞ 0262 605 30 19

Flag Counter