Kimya Bölümü


Fotoelektrokimya Araştırma Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


FLORESANS, UV VE GÜNEŞ PİLİ ÖLÇÜMLERİ


KÜTLE, NMR, MALDI, HPLC, FTIR, X-RAY ANALİZLERİ


FOSFAZEN, BODIPY, GRAFEN VE FTALOSİYANİN SENTEZİ
Gerçekleştirilen Projeler


Grafen Oksit Temelli Fosfazen Hibrit Malzemelerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Foto-elektrokimyasal Hücre performanslarının ölçülmesi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Dendrimerik Fosfazen Çekirdekli TNT ve RDX’in Tayinine Duyarlı Kolorimetrik Sensörlerin Geliştirilmesi ve Özelliklerinin İncelenmesi TÜBİTAK ARDEB 3001 Projesi


BODIPY-Subftalosiyanin Diyad Sentezi ve Enerji Transfer Olaylarının İncelenmesi GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


Fosfazen Çekirdekli Alüminyum (III) İyon Seçici Floresans Sensörlerinin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar
Laboratuvar Sorumlusu


Doç.Dr. Bünyemin COŞUT 0262 605 30 15

Flag Counter