Harita Mühendisliği Bölümü


Fotogrametri Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME


ORTOFOTO GÖRÜNTÜ İŞLEME


SAYISAL KAMERA KALİBRASYONLARI


YERSEL FOTOGRAMETRİ


YERSEL LAZER TARAMA UYGULAMALARI


ENDÜSTRİYEL FOTOGRAMETRİ UYGULAMALARI


PANORAMİK GÖRÜNTÜLERİN İŞLENMESİ
Gerçekleştirilen Projeler


Mikro-Fotogrametrik Endüstriyel Uzman Sistem Tesisi ve Kalibrasyonu GYTE Bilimsel Araştırma Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar


Ladybug 2 panoramik kamera


PICTRAN ve Pix4D yazılımı
Laboratuvar Sorumlusu


Doç.Dr. Bahadır ERGÜN 0262 605 18 06 Doç. Dr. Cumhur ŞAHİN 0262 605 18

;