Kimya Mühendisliği Bölümü


Gıda Teknolojileri Laboratuvarı I – II
Yapılan Uygulamalar


TEPE BOŞLUĞU GAZ KOMPOZİSYONU ANALİZİ


MALZEMELERİN ERİME SICAKLIKLARININ TESPİTİ


GAZ KROMOTOGRAFİSİ (GC) İLE UÇUCU BİLEŞİKLERİN KALİTATİF VE KANTİTATİF TAYİNİ


MALZEMELERİN ISIL İLETKENLİK KATSAYILARININ BELİRLENMESİ


GIDA MADDELERİNDE RENK ÖLÇÜMÜ


REOMETRE İLE GIDALARIN VE POLİMERLERİN REOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ


SOĞUK SIKMA, KAVURMA VE EKSTRÜZYON UYGULAMALARI


GIDALARIN SERTLİK, KIRILGANLIK, YAPIŞKANLIK, GEVREKLİK, DAĞILABİLİRLİK ÖZELLİKLERİNİN ÖLÇÜMÜ


ULTRASES CİHAZI VE BANYOSU İLE SENTEZ, EKSTRAKSİYON, HOMOJENİZASYON


POLİMERİK, ORGANİK VE İNORGANİK MALZEMELERİN ANALİZİ
Gerçekleştirilen Projeler


Farklı Pişirme Yöntemlerinin Sebzelerin Fiziksel ve Besinsel Özellikleri Üzerine Etkileri GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


Antimikrobiyal Özelliğe Sahip Biyobozunur Polimerlerin Sentezi ve Escherichia coli Bakterisine Karşı Aktivitesinin İncelenmesi GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


Nanoteknoloji ile Bariyer Film Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar


Renk Ölçüm Cihazı (Konika Minolta ChromaMeter CR-400)


Ambalaj İçi Gaz Ölçüm Cihazı (PBI Dansensor CheckMate II)


Ultrases Cihazı (Bandelin HD 2200)


Gaz Kromotografisi (GC) (Agilent 6890 N)


Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (Perkin Elmer Jade DSC)


Oksijen Geçirgenlik Cihazı (MOCON OX-TRAN Model 2/21)


Tekstür Analiz Cihazı (LLOYD Materials Testing TA1 with handheld remote)


Reometre (Brookfield Rheometer R/S Plus SST)


Soğuk Sıkma Cihazı (Köprülü Makine-KYP 45)


Ultrasonik Su Banyosu (Bandelin Sonorex RK 31 H)


Akışkan Yataklı Kahve Kavurma Makinası (Toper Optical Roester Optic 1)


PH Ölçüm Cihazı (Mettler Toledo Seven Easy)


Yakın Kızılötesi Spektroskopisi (NIRS) (Bruker Multi Purpose NIR Analyzer)


Çözünmüş Ozon Ölçer (Rosemount Analytical Solu Comp II)


Ekstrüder (Aysa Makina)


Isıl İletkenlik Ölçüm Cihazı (Hukseflux TP08)
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. Murat ÖZDEMİR 0262 605 21 09

Flag Counter