Çevre Mühendisliği Bölümü


Hava Kirliliği Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


YAĞMUR SUYU ÖRNEKLERİNDE PAH EKSTRAKSİYONU VE ANALİZİ


HAVA ÖRNEKLERİNDE YARI UÇUCU ORGANİK KİRLETİCİ (PAH, PCB, PBDE, PCN) ANALİZİ


TOPRAK ÖRNEKLERİNDE ORGANİK KİRLETİCİ EKSTRAKSİYONU VE ANALİZİ


HAVADA VOC ANALİZİ


GC/MS İLE KALİTATİF ORGANİK İÇERİK BELİRLEME
Gerçekleştirilen Projeler


Transport Emissions and Mitigation in the East Mediterranenan with a Focus on İstanbul TÜBİTAK-FRANSA İkili İşbirliği Projesi


Dilovası Endüstri Bölgesi ve Çevresinde Hava Kirliliğine Neden Olan Organik ve İnorganik Kirleticilerin Düzeylerinin ve Kaynaklarının Belirlenmesi TÜBİTAK-COST Projesi


Gebze-Dilovası’nda Partikül Madde Kirliliği: Kirletici Kaynakların Dökümü ve Partikül Maddede Kanserojenik PAH Analizi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Azot Oksitlerin Jet-Loop Biyoreaktörde Kimyasal Ve Biyokimyasal Arıtımının İncelenmesi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolünde Porfirinle Modifiye Edilmiş Boşluklu Lif Membranların Kullanılabilirliği: Denitrifikasyon Yoluyla Nox Giderimi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Yoğun Sanayi Bölgesi olan Dilovası’ndan Toplanan Toprak Örneklerinde Çok Bromlu Difenil Eterlerin (PBDE) İncelenmesi GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


İç Ortam Hava Kalitesi Kapsamında Uçucu Organik Bileşiklerin (UOB)Konsantrasyonlarının Ölçülmesi GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


Dilovası Endüstriyel Bölgesi ve Çevresinde Toplanan Toprak Örneklerinde PAH ve PCBlerin incelenmesi TÜBİTAK 1002 Projesi


Dilovası Çevresinde Toprak Kirliliğinin Metaller Açısından İncelenmesi ve Kirletici Kaynaklarının Alıcı Ortam Modellemesi ile Belirlenmesi TÜBİTAK 1002 Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar


Gaz Akış Kalibratörü (Bios Defender 510-L)


Debimetre (Agilent Flow Tracker 1000)


Nox Analiz Cihazı (Thermo Scientific 42i-HL)


Nox Ölçüm Cihazı (Ecotech Serinus 40 NOx)


Portatif Baca Gazı Analiz Cihazı (TPI 716 Baca Gazı Analiz)


Rotari Evaporatör (Heidolph)


Hassas Terazi


Ultrasonik Banyo (Labomar)


Sıcaklık Ayarlı Karıştırıcı (Heidolph)


Isı Kontrollü Reaktör Fırını


Yüksek Hacimli PUF örnekleyicisi


Etüv
Laboratuvar Sorumlusu


Doç.Dr.Pınar ERGENEKON 0262 605 31 61 Doç.Dr. Banu ÇETİN 0262 605 31 54

Flag Counter