Kimya Bölümü


Heterohalkalı Bileşikler Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


SENTEZ


AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA


KARAKTERİZASYON
Gerçekleştirilen Projeler


İki ve Dört Eşdeğer Kiral Merkez İçeren Spiro Köprülü Siklofosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Stereojenik Özelliklerinin İncelenmesi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Siklofosfazenlerin Ag(I) Koordinasyon Polimerlerinin Sentezlenmesi ve Yapılarının Aydınlatılması TÜBİTAK ARDEB 3001 Projesi


Mezogözenekli TiO2-Rutil Destekli MnxOy-Na2WO4: Hazırlanışı, Karakterizasyonu ve Metanın Oksidatif Birleşme Reaksiyonundaki Katalitik Performansı TÜBİTAK ARDEB 3001 Projesi


Yeni Tip Köprülü Fosfazen Bileşiklerinin Sentezi ve Sıvı Kristal Özelliklerinin İncelenmesi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Amin Grubu İçeren Siklotrifosfazenlerden Siklofosfazen Dimerlerinin Eldesi Ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. Serap BEŞLİ 0262 605 30 13

Flag Counter