Kimya Bölümü


Heterosiklik Bileşenler Sentez Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


SENTEZ VE KARAKTERİZASYON
Gerçekleştirilen Projeler


Adamantin Türevi Sübstitüe Siklofosfazenlerin Sentezleri, Termal Özelliklerinin İncelenmesi TÜBİTAK ARDEB 1002 Projesi


Schiff Bazı İçeren Siklotrifosfazenlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi TÜBİTAK ARDEB 1002 Projesi


Mono Karbonil Kurkumin Türevleri İçeren Siklotrifosfazenlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi TÜBİTAK ARDEB 1002 Projesi


Hekza (4-formil-1-naftoksi) Siklotrifosfazen Bileşiğinin İmin Türevlerinin Sentezleri ve Yapılarının Aydınlatılması GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


Yeni Tip Aminosiklotetrafosfazen Bileşiği ile Difonksiyonlu Alkollerin Nüklofilik Sübstitüsyon Reaksiyonlarının İncelenmesi GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


Yeni Tip Aminosiklotrifosfazenlerin Sentezleri ve Yapılarının Aydınlatılması GYTE Bilimsel Araştırma Projesi


Mono Sübstitüe Amino Fosfazenlerin Tiyol Bileşikleri ile Değişik Şartlardaki Reaksiyonlarının İncelenmesi ve Yapılarının Aydınlatılması GYTE Bilimsel Araştırma Projesi


Kiral Spiro-Cis-Ansa Köprülü Spermidin Türevi Siklofosfazenlerde Konformasyonel Polimorfizm GYTE Bilimsel Araştırma Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. Hanife İBİŞOĞLU 0262 605 30 12

Flag Counter