Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü


Hücre Bölünmesi ve Sentrozom Biyolojisi Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


PROTEİN İFADELERİNİN İMMUNBOYAMA VE İMMUNBLOT YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ


PROTEİN FONKSİYONLARININ VE ETKİLEŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ


GEN KLONLAMA


GEN İFADELERİNİN MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLERLE AZALTILMASI-SUSTURULMASI VE/VEYA ARTTIRILMASI


HÜCRE KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARI


ANTİKOR SAFLAŞTIRMA
Gerçekleştirilen Projeler


SİTOKİNEZDE TEMEL ROL OYNAYAN CCDC124 PROTEİNİNİN MOLEKÜLER MEKANİZMALARININ BELİRLENMESİ TÜBİTAK Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. Uygar Halis TAZEBAY 0262 605 25 22

Flag Counter