HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İleri Uzaktan Algılama Teknoloji Laboratuvarı (ARTLAB)

ARTLAB, aktif ve pasif algılama prensipli hava ve uzay platformlarından elde edilen uzaktan algılama verileri ve destekleyici saha ölçümleri ile arazi örtüsü/kullanımında mevcut durum ve zamansal değişim, afet ve çevresel kirlilik izleme ve yönetimi, doğal kaynak tespiti, küresel ısınma vb. bir çok konuda iki ve üç boyutlu vektör ve raster haritaların üretilmesi, değerlendirilmesi, bilgi sistemlerine ve sanal/artırılmış gerçeklik ortamlarına aktarımı ve başta devlet kurumları olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması hususlarında çalışmalar yürüten bir laboratuvardır.


Yapılan Uygulamalar


 • ● Optik ve Radar görüntülerinin geometrik ve radyometrik kalibrasyon çalışmaları,
 • ● Optik ve Radar Uydu görüntüleri yardımıyla arazi örtüsü ve arazi kullanımının haritalanması,
 • ● Yapay zekâ (makine öğrenme/derin öğrenme) teknikleri ile farklı özelliklerdeki tematik haritaların üretimi ve obje tespiti,
 • ● Doğal afet ve çevresel kirlilik izlenmesi ve etkilerinin haritalandırılması
  • - Orman yangınları takibi ve orman yangınından etkilenen alanların tespiti,
  • - Deprem afet etkilerinin optik ve radar görüntüler yardımıyla belirlenmesi, deprem etki alanının, yarattığı yatay ve düşey yüzey deformasyonunun ve hasarlı objelerin tespiti ve haritalandırılması,
  • - Müsilaj afetinin optik, radar ve termal görüntüler yardımıyla takibi ve haritalandırılması,
  • - Sel/taşkın afetleri sonrası değişimlerin optik ve radar görüntüleri ile tespiti ve haritalandırılması,
  • - Sulak alanların takibi, su kalitesinin tespiti ve alg patlamaları gibi doğal afetlerin izlenmesi ve haritalanması,
  • - Denizlerde yağ sızıntılarının yapay açıklıklı radar teknolojisi ile izlenmesi
 • ● Uzaktan algılanmış görüntüler yardımıyla tarımsal uygulamalar
  • - Yersel spektroradyometre ölçümleri ile spektral kütüphane oluşturma çalışmaları,
  • - İHA görüntüleri yardımıyla fenolojik ürün gelişim takibi ve 2B/3B ürün haritası üretimi,
  • - Uzaktan algılanmış görüntüler yardımıyla bitki sağlığı takibi,
  • - Uydu görüntüleri yardımıyla tarımsal ürün takibi, haritalanması ve rekolte tahminleri,
  • - Tarım Bakanlığı Personeli için Akıllı Tarım Teknolojileri, İHA ve Uzaktan Algılama Eğitimleri,
 • ● Yapay açıklıklı radar interferometri (InSAR), Diferenasiyel InSAR (DInSAR), Çok zamanlı DInSAR (MT-DInSAR) ve radargrametri uygulamaları
 • ● Hava kaynaklı lazer tarama uygulamaları ve veri kalibrasyon çalışmaları
 • ● İHA hava fotoğraflarının geo-referanslandırması ve hassas 3B modelleme
 • ● Dijital yüzey/yükseklik/arazi modellerinin üretimi ve kalite değerlendirmesi
 • ● Uzay, hava ve yersel kaynaklı verilerin füzyonu ile hassas haritalama ve dijital ikiz üretimleri
 • ● Uzaktan algılama verileri ile sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları
 • ● Uzaktan algılama verileri ve panoramik görüntüleme temelli sanal tur uygulamaları
 • ● Uzaktan algılama verilerinden üretilen sonuç ürünlerin coğrafi bilgi sistemlerine aktarımı
 • ● Uzaktan algılama verileri kullanılarak metrik hesaplamalar (uzunluk, alan, hacim vb.)

Gerçekleştirilen Projeler


TUBİTAK 1001: Proje No: 121Y392, "İnsansız Hava Aracı Teknolojileri ve Yapay Zeka Yöntemlerinin Füzyonu ile Dijital Tarım Uygulamaları: Mısır (Zea Mays) Gelişimi İzlenmesi", 2021 / Devam Ediyor.

TUBİTAK 1001: Proje No: 119O630, "Türkiye'de Kültürü Yapılan Kavak Türlerinin (Populus Spp.) Spektral Kütüphanesinin Oluşturulması ve Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüleri Yardımıyla Haritalanması", 2019 / 2022.

TUBİTAK 2209-A: “Hava Kaynaklı Lazer Tarama ve Dijital Fotogrametri Teknolojileri ile Üretilen Dijital Arazi Modellerinin 3B Uyum Analizi”, 2023.

TUBİTAK 2209-A: Proje No: 119O630, “İHA ve Panoramik Yersel Fotogrametri Verilerinin Füzyonu ile 3B Hassas Bina Modeli Üretimi ve 360 Derece Sanal Tur Entegrasyonu”, 2022.

TUBİTAK 2209-A: Proje No: 119O630, “RTK GNSS Donanımlı Çok Bantlı İnsansız Hava Aracı Verilerinin 3B Konum Doğruluğu ve Otomatik Sınıflandırma Potansiyellerinin Araştırılması”, 2021.

Milli Savunma Bakanlığı Projesi: “Göktürk-1 Stereo Uydu Görüntülerinden Periyodik SYM Üretimi, Model Bazlı Kalite Değerlendirmeleri ve Diferansiyel SYM Üretimi Temelinde Obje Değişim Analizleri”, 2021/ Devam Ediyor.

BAP: Proje No: 2020-A-105-42, “Gebze Teknik Üniversitesi Yerleşkesinin Yüksek Çözünürlüklü 3B Modellemesi ve Sanal Gerçeklik Entegrasyonu”, 2020-2022.

BAP: Proje No: 2018-A101-11, "Türkiye'de Kültürü Yapılan Kavak Türlerinin (Populus Spp.) Spektral Kütüphanesinin Oluşturulması ve Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüleri Yardımıyla Haritalanması", 2019 / 2022.

BAP: Proje No: 2012-A-16, "Türkiye'de Kültürü Yapılan Kavak Türlerinin (Populus Spp.) Spektral Kütüphanesinin Oluşturulması ve Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüleri Yardımıyla Haritalanması", 2019 / 2022.


Cihazlar/Yazılımlar:


ASD FieldSpec3© spektroradyometre cihazı

ASD FieldSpec3© spectralon kalibrasyon paneli

ENVI 5.6 görüntü işleme yazılımı

eCognition Developer 10.2 görüntü işleme yazılımı

DJI Phantom 4 Multispektral insansız hava aracı ve bataryaları

DJI Phantom 4 Pro V2.0 RGB insansız hava aracı ve bataryaları

4 adet iş istasyonu bilgisayar

MAPIR V2 kamera kalibrasyon yer hedef paketi


Laboratuvar Sorumlusu

Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU

Arş. Gör. Mertcan NAZAR

Arş. Gör. Elif Özlem YILMAZ


Laboratuvarın iletişim bilgileri

Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU

0262 605 20 56

kavzoglu@gtu.edu.tr


Arş. Gör. Mertcan NAZAR

0262 605 20 43

mnazar@gtu.edu.tr


Arş. Gör. Elif Özlem YILMAZ

0262 605 20 41

eoyilmaz@gtu.edu.tr


Laboratuvarın çeşitli fotoğrafları
Flag Counter