Kimya Bölümü


İleri Malzemeler Sentez ve Araştırma Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


UV-VİS ÖLÇÜMLERİ


KOMPLEKS, BOYARMADDE, IŞIĞA DUYARLI VE BOİNORGANİK MOLEKÜLLERİN SENTEZİ VE SAFLAŞTIRILMASI
Gerçekleştirilen Projeler


Fotovoltaik Teknolojiler İçin Asimetrik Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Uygulamaları TÜBİTAK COST 2515 Projesi


Moleküler Fotodinamik Teranostik: Orijinal ftalosiyanin-Gd dota içeren konjuge yapıların tasarımı, sentezi ve fotofiziksel, fotokimyasal özelliklerinin incelenmesi TÜBİTAK COST Projesi


Spektroskopik Ve Kuantum Kimyasal Metotlarla Farklı Ftalosiyanin Moleküllerinin Uçucu Organik Bileşiklerle (UOB) Etkileşiminin Aydınlatılması TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


New Challenge in Octupolar Architecture for NLO: Constructing the True Octupolar Cube TÜBİTAK-TBAG-U/180 Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. Ayşe Gül GÜREK 0262 605 30 17

Flag Counter