Çevre Mühendisliği Bölümü


İnorganik Enstrümental Analiz Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


AĞIR METAL ANALİZLERİ


DİĞER ELEMENT ANALİZLERİ
Gerçekleştirilen Projeler


Integrated Modellıng of Nutrıent Loads and Eutrophıcatıon ın the Catchment Area of The Izmıt Bay, The Tahtalı and The Porsuk Rıver Basıns TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Çayırova Geç Kuvaterner Düzlüğü Ve Civarının Yapısal Ve Sedimantolojik İncelenmesi (Kocaeli Doğu Marmara) TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Clımate-Induced Changes on the Hydrology of Medıterranean Basıns – Reducıng Uncertaınty and Quantıfyıng Rısk through an Integrated Monıtorıng and Modelıng System AB 7. Çerçeve Projesi


Beyşehir Gölü’nün (Konya) Dip Çamurlarının İncelenmesi ve Jeolojik Evriminin Belirlenmesi Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar


Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre (Perkin Elmer SIMA 6000)


Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre (Perkin Elmer AAS 1100)


ICP-OES (İndüktif Eşleşmiş Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi) (Perkin Elmer)


X-Ray fluorescence (XRF) (Skyray Ens.) EDX 6000B


Piroliz Cihazı (MTI Marka RTP-1000D4)
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. M.Salim ÖNCEL 0262 605 31 60

;