ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ


İNORGANİK ENSTRÜMENTAL ANALİZ LABORATUVARI
Yapılan Uygulamalar


Katı ve sıvı örneklerde yapılan uygulamalar: majör ve minör element analizleri
GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER


• Integrated Modelling of Nutrient Loads and Eutrophication ın the Catchment Area of The Izmıt Bay, The Tahtali and The Porsuk Rıver Basıns

TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi

• Çayırova Geç Kuvaterner Düzlüğü Ve Civarının Yapısal Ve Sedimantolojik İncelenmesi (Kocaeli Doğu Marmara)

TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi

• Clımate-Induced Changes on the Hydrology of Medıterranean Basıns – Reducıng Uncertaınty and Quantıfyıng Rısk through an Integrated Monıtorıng and Modelıng System

AB 7. Çerçeve Projesi

• Beyşehir Gölü’nün (Konya) Dip Çamurlarının İncelenmesi ve Jeolojik Evriminin Belirlenmesi

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

• Su Kaynaklarındaki Hidromorfolojik Değişim Düzeylerinin Coğrafi Bilgi Bilimi ve Teknolojisi Kullanılarak Araştırılması ve Bir Karar Destek Aracı Geliştirilmesi: Çayırova-Saz Deresi Örneği

• Deniz Müsilajı Oluşumunu Tetikleyen Temel Nütrient Madde Kaynaklarının İki Farklı Karakterdeki Havza Özelinde Araştırarak Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi
Cİhazlar / Yazılımlar


X-Ray Fluorescence (XRF) (Rigaku Primus IV)

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre (Perkin Elmer SIMA 6000)

ICP-OES (İndüktif Eşleşmiş Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi) (Perkin Elmer)

X-Ray fluorescence (XRF) (Skyray Ens.) EDX 6000B

Piroliz Cihazı (MTI Marka RTP-1000D4)
Laboratuvar Sorumlusu

• Prof.Dr. M.Salim ÖNCEL

0262 605 31 60 – 605 32 14

• Öğr. Gör. Sinem VURAL YURTSEVER

0262 605 32 28

Flag Counter