Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü


Isıl Analiz Araştırma Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


MİKRON (0,1ΜM-2000 ΜM) VE NANO BOYUTTA TANE BOYUTU VE DAĞILIMI ANALİZİ (SULU VE KURU ÖLÇÜM)


ZETA POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ


NANO BOYUTTA YÜZEY TOPOGRAFİSİ GÖRÜNTÜLEME-KONTAKT VE TAPPİNG MODLARDA MAKS.10 ΜM’YE KADAR


ISI ALTINDA MALZEMENİN AĞIRLIK KAYBININ, ENDOTERMİK VE EKZOTERMİK REAKSİYONLARIN TESPİTİ, SİNTERLEME SICAKLIĞI VE ERİME NOKTASI TESPİTİ

ISIL GENLEŞME KATSAYISI ÖLÇÜMÜ MAKS.1200 OC’YE KADAR
Gerçekleştİrİlen Projeler
Cİhazlar / Yazılımlar


Dilatometre DIL 402 PC NETZSCH


NETZSCH DTA-TG STA 449 F3


Kuvvet Mikroskobu Veeco NanoScope IV (Multimode


Nanosize ölçüm cihazı Zetasizer Nano-ZS & Zeta potansiyel


Tane boyut ve dağılımı ölçüm cihazı Mastersizer-2000 MALVERN
Laboratuvar Sorumlusu


Dr. 0262 605

Flag Counter