Alüminyum Araştırma ve Uygulama Merkezi


Isıl İşlem Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


BOR VE NİTRÜR KAPLAMA


KARBÜRLEME


MALZEMEDE DİFÜZYON ÇALIŞMALARI VE UYGULAMALARI
Gerçekleştİrİlen Projeler


Plazma Elektrolitik Oksidasyon (PEO) Yöntemiyle Ticari Saflıkta Zirkonyum Yüzeyine Tek Aşamalı Doğrudan Hidroksiapatit Bazlı Biyoseramik Fazların Kaplanması TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


AZ91 Mg Alaşımlarının Korozyon ve Aşınma Dayanımını Artırmak için Geçiş Metali Nitrür Kaplamaların İncelenmesi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Plazma Elektrolitik Oksidasyon Yöntemi ile Yüzeyi Oksitlenen Alüminyum Köpük Malzemeye Alüminyumun İnfiltrasyonu ile Kompozit Malzeme Üretimi GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


Hafif Metallerin (Al, Mg, Ti ve Alaşımlarının) Mikroark Oksidasyon Yöntemiyle Aşınma ve Korozyona Dayanıklı Oksit Kaplanması TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Metallerin Elektrolitik Plasma Yüzey Kaplama Yöntemiyle Modifikasyonu ve Sertleştirilmesi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar


Direnç Telli Fırın 1100° C (Protherm Alser Teknik)


Direnç Telli Fırın 1200° C (Protherm Alser Teknik)


Yüksek Sıcaklık KülFırını (1800 oC NABER THERM HT 16/18)
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. Metin USTA 0262 605 26 55

Flag Counter