Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü


Kanser Moleküler Genetiği Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


RAPORTÖR GEN TESTLERİ İLE GEN PROMOTORLARINDA ÖNEMLİ BÖLGELERİ TANIMLAMA


SİRNA BASKILAMA İLE HÜCRE KÜLTÜRÜNDE GEN FONKSİYONLARINI AYDINLATMA


KANTİTATİF RT-PCR VE WESTERN BLOTLAMA İLE GEN EKSPRESYON DÜZEYİNİ BELİRLEME
Gerçekleştirilen Projeler


İSOFLAVONLARIN İNSULİN-BENZERİ BÜYÜME FAKTÖRÜ-1 RESEPTÖR EKSPRESYONUNA ETKİSİNİN PROSTAT KANSERİ HÜCRELERİNDE ARAŞTIRILMASI TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


GENİSTEİN-ETKİLİ IGF1R REGÜLASYONUNDA AR SİNYAL YOLUNUN ROLÜNÜN LNCAP HÜCRELERİNDE İNCELENMESİ GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar


Jel görüntüleme sistemi (Bio-Rad ChemiDoc™ XRS+)


Deiyonize ve Ultra Saf Su Sistemi (META-GEL)


Derin Dondurucular (-80 °C )


PCR
Laboratuvar Sorumlusu


Dr.Öğretim Üyesi Can M. ERİŞTİ 0262 605 25 17-25 50

Flag Counter