Fizik Bölümü


Katı Hal Reaksiyon (SSR) Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


CVD TEKNİĞİ İLE İNCE FİLM HAZIRLANMASI


METALİK ALAŞIM HAZIRLANMASI


MOKE MİKROSKOP VE ELEKTROMIKNATIS GİBİ MANYETİK ÖLÇÜM SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ


ODA SICAKLIĞINDA FERROMANYETİK İNCE FİLMLERİN DOMAİN YAPISININ GÖRÜNTÜLENMESİ
Gerçekleştirilen Projeler


Ti katkılı NiMn sistemlerinde tek doğrultulu değiş tokuş etkileşme anisotropisi, 2013 (BAP)


Ca3Co4O9 termoelektrik malzemelerin hazırlanması ve karakterizasyonu, 2013 (BAP)


Memristör Temel Elemanı Olabilecek Metal-Oksit Kristallerinde Nokta Kusurların Dinamik Davranışlarına Elektrik Alanın Etkisininin İncelenmesi(TUBİTAK 1001, 115F472, 2020)
Cİhazlar / Yazılımlar


Yüksek Sıcaklık Silindirik Fırın (1300 C)


RF indüksiyon ısıtma sistemi


Polarize Işık Mikroskopu


İletkenlik Ölçüm Sistemi


Lock-in, Pre/power Amplifier
Laboratuvar Sorumlusu


Dr. Öğrt. Üyesi Sinan Kazan 0262 605 13 21 Laboratuvar Çalışanı Bünyamin ÖZKAL


Flag Counter