Çevre Mühendisliği Bölümü


Kimyasal Oksidasyon ve Elektrokimyasal İşlemler Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


SÜPERKRİTİK SU OKSİDASYON UYGULAMALARI


HİDRODİNAMİK KAVİTASYON PROSESİ UYGULAMALARI


ELEKTROKİMYASAL METOTLAR İLE ATIKSULARIN ARITIMI


EVSEL ARITMA ÇAMURLARININ ELEKTRO-SUSUZLAŞTIRILMASI


ELEKTRONİK ATIKLARDAN METAL GERİ KAZANIMI


BOYAR MADDE İÇEREN ATIKSULARDAN ORGANİKLERİN GİDERİM ÇALIŞMALARININ YAPILMASI


KESİKLİ, KOLON TİP VE İNCE FİLM AKIŞLI FOTOREAKTÖRLERDE FOTOKATALİTİK OKSİDASYON PROSESLERİNİN UYGULANMASI


HETEROJEN YARI İLETKEN KOMPOZİT KATALİZÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ


DOĞAL MİNERALLERİN (ZEOLİT, BEYDELLİT, VS) ÇEŞİTLİ METALLERLE (FE, CE, CU, MN VS) MODİFİYE EDİLEREK HETEROJEN KATALİZÖR OLARAK GELİŞTİRİLMESİ
Gerçekleştirilen Projeler


Hidrodinamik Kavitasyon (HDK) Destekli İleri Oksidasyon Prosesleri (İOP) ile Sızıntı Suyunun Ön Arıtımı ve Batık Membran Biyoreaktör (BMBR)+Hidrodinamik Kavitasyon Reaktör (HDKR) Hibrit Sisteminde Arıtımını İçeren Yeni Bir Prosesin Geliştirilmesi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar


Multiparametre ( Thermo Scientific Orion)


Potansiyostat ( Ametek VersaSTAT 3)


Termoreaktör (Merck TR 420)


Multiparametre (Mettler Toledo)


Jar Test Cihazı (MTOPO)


Çoklu Karıştırıcı (Heidolph UNIMAX 1010)


Spektrofotometre (HACH Lange DR3800)


Santrifüj (Hettich EBA 20)


Hassas Terazi (OHAUS)
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr.Nihal BEKTAŞ 0262 605 31 59 Prof.Dr.H.Cengiz YATMAZ 0262 605 31 58

Flag Counter