Kimya Mühendisliği Bölümü


Kimyasal Teknolojiler Laboratuvarı I-II
Yapılan Uygulamalar


ÇÖZELTİ VE EMÜLSİYON POLİMERİZASYON SİSTEMLERİNDE POLİMER SENTEZİ


DALDIRMA (DİP COATİNG) CİHAZI İLE DALDIRMA HIZINA VE KAPLAMA SICAKLIĞINA BAĞLI OLARAK 1-10 MİKRON ARASINDA İNCE FİLM KAPLAMALARIN YAPILMASI


SIVI CO2 İÇİNDE BASINÇ ALTINDA POLİMERİZASYON VE ÇOK İNCE FİLM KAPLAMALARI YAPILMASI


MONO VE MULTİ TABAKA KAPLAMALAR YAPILMASI


KATI YÜZEYLER ÜZERİNDE DENGE, İLERLEME VE GERİLEME TEMAS AÇILARI VE SERBEST YÜZEY ENERJİSİ TAYİNİ ( KSV-CAM 200 CONTACT ANGLE METER )


SIVILARIN YÜZEY GERİLİMLERİ TAYİNİ ( KSV-CAM 200 CONTACT ANGLE METER VE KSV SIGMA 700 TENSİOMETER )


TOZ HALİNDEKİ KATI PARTİKÜLLERİN TEMAS AÇISI VE ISLATILABİLİRLİĞİ ÖLÇÜMÜ ( KSV SIGMA 700 TENSİOMETER )


OPTİK MİKROSKOPLARLA 50-1000X VE STEREO MİKROSKOPLA 7,5-110X BÜYÜLTMELERDE 2D YÜZEY TOPOGRAFİLERİ VE YÜZEY PROFİLOMETRESİ İLE 50-1000X BÜYÜLTME ARALIĞINDA 3D GÖRÜNTÜ ALINMASI VE ANALİZİ


MALZEMELERİN ÇEKME MUKAVEMETİ ÖLÇÜMÜ (MAKSİMUM ÇEKME KUVVETİ VE % UZAMA DEĞERİ)


SOĞUK VEYA SICAK İKLİMLENDİRME


İKİ TELLİ - DÖRT TELLİ YÖNTEMLERİ İLE REZİSTANS ÖLÇÜMÜ


LANGMUİR BLODGETT CİHAZI İLE MONO VE MULTİ TABAKA KAPLAMALAR YAPILMASI
Gerçekleştirilen Projeler


Grafitten Elde Edilen Grafen Oksit ile Grafen İplik Üretimi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Poröz Polimer/Emdirilmiş Sıvı Çifti İçeren Buzlanmayı Önleyici Kaplama Sentezi ve Karakterizasyonu TÜBİTAK Projesi


Sıvı-CO2 Kullanarak Solventsiz Ortamda Floro (Met) Akrilat Polimerlerden Süper Yağ-İtici Yüzey Eldesi TÜBİTAK Projesi


Mikro/Nano Desenli Heterojen Yüzeylerin Sentezi ve L1210 Lösemi Hücrelerinin Seçimli Adsorpsiyonunda Kullanılması TÜBİTAK MAG Projesi


Biyolojik Kirliliği Önleyici Nanoyapılandırılmış Yüzeylerin Geliştirilmesi Avrupa Birliği (EC)-AMBIO-NMP4-CT-2005-011827


Süperkritik Karbon Dioksit Çözücüsü Kullanarak Kendini Temizleyen ve Yenileyen Süperhidrofobik Yüzeylerin Sentezi TÜBİTAK MAG Projesi


Advanced Nanostructured Surfaces for the Control of Biofouling (AMBIO), NMP 3.4.1.3-1 ‘Nanostructured surfaces’ Avrupa Birliği – 6. Çerçeve – Entegre Araştırma Programı


Su ve atıksu arıtımında kullanılmak üzere nano-kompozit membran üretimi ve nanoparçaçık geri salınımının araştırılması TÜBİTAK – Kariyer Projesi


İleri Osmoz Membran-Hidrojel Hibrit Sistemlerde, Uygun Akıllı Polimer Hidrojeller Kullanılarak Yüksek Tuz Giderim Performansları Elde Edilmesi. TÜBİTAK MAG Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar


Araştırma Mikroskobu(NIKON ECLIPSE LV 150L)


Kontrollü Daldırma Cihazı (Handmade)


Ultrasonik Banyo (Elmasonic E30H)


Süperkritik CO2 Sistemi (Telednelsco Model 260D Syringe Pump, Thar Reaktör)


Dinamik Tensiyometre (KSV SIGMA 700 Tensiometer)


Temas Açısı Ölçüm Cihazı(Attension Theta Contact Angle Meter)


Temas Açısı Ölçüm Cihazı(KSV CAM 200 Contact Angle Meter)


Stereo Mikroskop(NIKON SMZ 1500)


Optik Mikroskop ve 3D Profilometre (NIKON ECLIPSE LV 100D/Symantec 3D)


Çekme Basma Test Cihazı (Devotrans BP D NN)


İklimlendirme Kabini(Memert)


Refraktometre (GreiNorm)


pH metre (METTLER TOLEDO S210-U)


Sourcemeter (Keithley 2400)


3 Boyutlu Yazıcı (Makerbot Reblicator Mini + )


İplik Üretim Sistemleri


Öğütücü ( Redsch )


Santrifüjler ( Orto Alresa Digicen 21 ve Heraus )


Vakum Etüvleri ( Heraus ve Binder )


Etüvler ( Nüve ve 2 Adet Binder )


Homojenizatör ( Bandelin Elektronics )


Plasma Cleaner ( Harrick Plasma PDC-002-HPCE )


Spin Coater ( Polos )


Langmuir -Bloggett Monotabaka Kaplama Cihazı ( KSV NIMA )


Osmometre ( Gonotec Osmomat 090 )

s

İletkenlik ( Mettler Toledo )
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. H.Yıldırım ERBİL 0262 605 21 14

Flag Counter