Fizik Bölümü


Kriyojenik Ölçümler ve Geniş – Band FMR Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


GENİŞ SICAKLIK ARALIĞINDA (10-300K) VE YÜKSEK MANYETİK ALAN ALTINDA KOMPOZİT YAPILI MALZEMELERİN GEÇİRGENLİK, YALITKANLIK VE MANYETODİELEKTRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ


MANYETİK MALZEMELERİN GENİŞ FREKANS BANDINDA (1-50 GHZ) FERROMANYETİK REZONANS (FMR) YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
Gerçekleştirilen Projeler


Mikrodalga Soğurucu Nano-Malzemelerin (Misoam) Geliştirilmesi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Sprintronik Uygulamalar İçin İnce Film ve Kombozit Yapılı Yeni Multiferroik Malzemelerin Geliştirilmesi TÜBİTAK – RFBR BİLATERAL Projesi


Kompakt süperiletken Mıknatısa Dayalı Manyetoelektrik Ölçüm Sistemi Yapımı 1326-TGSD-2015
Cİhazlar / Yazılımlar
Laboratuvar Sorumlusu


Dr. 0262 605

Flag Counter