Kimya Bölümü


Kütle Analiz Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


ESI-MS Genel organik çözücülerde çözünebilen küçük molekül ağırlıklı (< 3000) organik, inorganik ve bazı biyolojik moleküllerin yapı aydınlatılması


MALDI-MS Yüksek molekül ağırlıklı organik ve inorganik küçük moleküller, protein ve polimerler gibi büyük moleküllerin yapı aydınlatılması
Gerçekleştirilen Projeler
Cİhazlar / Yazılımlar


Kütle Spektrometresi MALDİ MS MİCROFLEX


Kütle Spektrometresi ESI-MS
Laboratuvar Sorumlusu


Doç.Dr. Bünyemin COŞUT 0262 605 30 15

Flag Counter