Kimya Bölümü


Makromoleküler Malzemeler Araştırma Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


FOTOFİZİKSEL VE FOTOKİMYASAL ÖLÇÜMLER


FOTODİNAMİK TERAPİ İLE KANSER TEDAVİSİ


GÜNEŞ PİLLERİ


HASTALIKLARIN ERKEN TEŞHİSİ İÇİN BİYOSENSÖRLER
Gerçekleştirilen Projeler


Elektronik Uygulamalar İçin Mesomorfik Moleküler Malzemeler Film Yüzeylerindeki Yapısal Düzenlenmelerin Tanımlanması TÜBİTAK Türkiye-Rusya Bilateral Projesi


Fotodinamik Terapi Amaçli Yeni Tip Fotosensitizerlerinin Sentezi Fotofiziksel ve Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Fotodinamik Terapi Amaçli Yeni Tip Fotosensitizerlerinin Sentezi Fotofiziksel ve Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi TÜBİTAK Türkiye-Rusya Bilateral Projesi


Floresans Tanımlama ve Fotodinamik Terapi Amaçlı Suda Çözünebilen Ftalosiyanin Bileşikleri TÜBİTAK Türkiye-Bulgaristan Bilateral Projesi


Yeni Tip Çok Fonksiyonlu Fotosensitizer Bileşiklerin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. Mahmut DURMUŞ 0262 605 30 19

Flag Counter