Biyomühendislik Bölümü


Maya Genetiği, Mikoloji ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


PCR (PZR; POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU)


GEN ÇOĞALTIMI


GEN AKTARIMI


ANTİFUNGAL AKTİVİTE TESPİTİ


ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTE TESPİTİ


KONDÜKTİVİTE ÖLÇÜMLERİ
Gerçekleştirilen Projeler


S. cerevisiae Hücrelerinde Protein Sentezini Seçici Olarak Baskılayan SESA Sisteminin Yeni Üyelerinin ve Hedef Proteinlerinin Belirlenmesi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


S. cerevisiae Hücrelerinde Çekirdek Membran Eğriliğinin Yeni Eşlenen Sentrozomun Membran Yapısına Girişine Etkilerinin Araştırılması GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar


Biomega BioCLAVE, Masaüstü otoklav


NÜVE, DF490, Derin Dondurucu (-86°C)


PEQLAB, EV202, Güç kaynağı – BIO RAD, Mini Sub DNA Cell, Yatay mini jel sistemi


PEQlab, PEQSTAR Thermal cycler
Laboratuvar Sorumlusu


Dr. Öğr. Üyesi Bengü ERGÜDEN

bsezen@gtu.edu.tr

Flag Counter