Çevre Mühendisliği Bölümü


Membran Teknolojileri Laboratuvarları-1




Yapılan Uygulamalar


MEMBRAN SİSTEMLER KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN AYIRMA PROSESLERİ


MEMBRAN PROSESLERİN ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI (mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon, ters osmoz)


MEMBRAN PROSESLER İLE ATIKSU ARITIMI VE SU GERİ KAZANIMI


MEMBRAN PROSESLER İLE ENDÜSTRİYEL ATIKSULARDAN DEĞERLİ MADDE GERİ KAZANIMI


MEMBRAN PROSESLER İLE MADDE KONSANTRE ETME ÇALIŞMALARI




Gerçekleştirilen Projeler


Aktif Çamur ve Jet Loop Biyoreaktörlerde Membran Kirlenme Mekanizmalarının Araştırılması TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Batık Membran Biyoreaktörlerde (MBR) Eş Zamanlı Elektrofiltrasyon ve Elektrokoagülasyon Uygulamaları ve Membran Kirlenmesinin Azaltılması TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Mikrokirletici İçeren Atıksuların ve Arıtma Çamurlarının Kavitasyon Yöntemi ile Entegre Arıtımı TÜBİTAK-BMBF İkili İşbirliği 2525 Projesi




Cİhazlar / Yazılımlar


Mikroskop (Zeiss Primostar)


Spektrofotmetre (Hach Lange DR 6000)


Otomatik Titratör (SI Analytics Tiroline 6000)


Osmometre (Advenced Instruments Model 3250)


Viscometer (AND VibroViscometer SV-10)


Bulanıklık Ölçer (HACH 2100Q)


Temas Açısı Ölçümü (Attention Theta)


Likit Kromatografi Cihazı (Shimadzu HPLC LC-20A Serisi)


Likit Kromatografi Cihazı (Perkin Elmer Flexar HPLC)


Anton Pear RheolabQC Rotasyonel Reometre


T80+UV/VIS Spektrofotometre (PG)


Mikroskop (Nikon Eclipse E200)




Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. Ahmet KARAGÜNDÜZ 0262 605 31 56

Flag Counter