Çevre Mühendisliği Bölümü


Membran Teknolojileri Laboratuvarı-2
Yapılan Uygulamalar


MEMBRAN SİSTEMLER KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN AYIRMA PROSESLERİ


ENERJİ VE SU BAĞINDA OPTİMUM ARITMA SİSTEMLERİ GELİŞTİRİLMESİ


MEMBRAN PROSES TEKNİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE UYGULAMA ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ


SU VE ATIKSU KARAKTERİZASYONU


İLERİ ATIKSU ARITMA TEKNOLOJİLERİ İLE SU VE ÜRÜN GERİ KAZANIMI
Gerçekleştirilen Projeler


İleri Osmoz Kullanılarak Peynir Altı Atıksularından Su Geri Kazanımı ve Peynir Altı Suyu Tozu Üretimi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


İleri Osmoz/Direkt Temas Membran Distilasyon Bütünleşik Membran Sistemi ile Deniz Suyundan İçme Suyu Eldesinin Tekno-Ekonomik Analizi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Yoğun Su Tüketilen Endüstrilerde Bütünleşik İleri Oksidasyon/Membran Filtrasyon Sistemi İle Su Geri Kazanimi ve Konsantre Yönetimi Projesi (2.Aşaması) TÜBİTAK (ÖNCELİKLİ ALANLAR) 1003
Cİhazlar / Yazılımlar


Spektrofotmetre (Hach Lange DR 6000)


Osmometre (Advenced Instruments Model 3250)


Viscometer (AND VibroViscometer SV-10)


Bulanıklık Ölçer (HACH 2100Q)


Temas Açısı Ölçümü (Attention Theta)


UVC-254 Lutron UV Light Meter


UVA-365 Lutron UV Light Meter


Hach HQ40D Multi Meter


FO Membran Sistemi


MD Termo Sürücülü Membran Sistemi


GE Osmosis Basınç Sürücülü Membran Sistemi


MF/UF Membran Sistemi


Sterlitech Masaüstü Membran Sistemi
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. Coşkun AYDINER 0262 605 31 62

Flag Counter