Çevre Mühendisliği Bölümü


Membran Teknolojileri Laboratuvarı-3
Yapılan Uygulamalar


MEMBRAN PROSESLERİN ENDÜSTRİYEL ATIK SULARDA UYGULAMALARI Membran Distilasyon, Membran Biyoreaktör, Membran Distilasyon Biyoreaktör


ATIK SU KARAKTERİZASYONU AKM, KOİ, BOİ, Nitrit,Nitrat, TN, TOK, PO4-P, TP,TKN, pH, iletkenlik, NH4-N, Org-N, Sülfat


PROTEİN, KARBONHİDRAT, DETERJAN, GLUTERALDEHİT TAYİNİ


HPLC CİHAZI İLE FENOL TAYİNİ, SERBEST SİYANÜR, TİYOSİYANAT VE TOPLAM SİYANÜR TAYİNİ
Gerçekleştirilen Projeler


Termofilik Püskürtme Çevrimli Membran Biyoreaktörlerde Patates İşleme Atıksularının Arıtımı ve Membran Kirlenmesinin EPS’ye Bağlı Olarak İncelenmesi TÜBİTAK ÇAYDAG Projesi


Nitro-Aromatik ve Nitro-Heterosiklik Organik Kirleticilerin Ultrases Destekli Anaerobik Membran Biyoreaktörlerde Arıtımı TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Kömür Koklaştırma Atık Suyunun Gama Işınlaması ve Anoksik-Oksik Membran Biyoreaktör (A2-O MBR) Hibrit Sistemi ile Arıtımı TÜBİTAK 1001 Projesi


Ultrases Destekli Termofilik Aerobik Membran Distilasyon Biyoreaktör Hibrit Sistemi İle Hastane Atıksularının Arıtımı TÜBİTAK 1001 Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar


Spektrofotmetre (Hach Lange DR 6000)


Likit Kromatografi Cihazı (Perkin Elmer Flexar HPLC)


Anton Pear RheolabQC Rotasyonel Reometre


T80+UV/VIS Spektrofotometre (PG)


Mikroskop (Nikon Eclipse E200)
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. Mahir İNCE 0262 605 31 24 Doç.Dr.Elif İNCE 0262 605 31 23

Flag Counter