Makine Mühendisliği Bölümü


Metal Kompozit Laboratuvarı




Yapılan Uygulamalar


KOMPOZİTLERİN SICAK PRES YÖNTEMİ İLE ÜRETİMİ


MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ




Gerçekleştirilen Projeler




Cİhazlar / Yazılımlar




Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. Fevzi BEDİR 0262 605

;