Kimya Bölümü


Metal-Organik Malzemeler Biyosensör Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


KOORDİNASYON BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ


METAL-ORGANİK KAFES YAPILI BİLEŞİKLERİN SENTEZİ


HİDROTERMAL SENTEZ


SOLVOTERMAL SENTEZ


KONVANSİYONEL SENTEZ
Gerçekleştirilen Projeler


Yeni Tip Siklofosfazen Koordinasyon Polimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Lüminesans Özelliklerinin İncelenmesi GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


Hexakis (3-hidroksipiridiloksi) Siklotrifosfazen ve Oktakis (3-hidroksipiridiloksi) Siklotetrafosfazen Bileşiklerinden Co(II)/Ni(II)/Cu(II) Koordinasyon Polimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Kristal Yapılarının İncelenmesi GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar
Laboratuvar Sorumlusu


Doç.Dr. Yunus ZORLU 0262 605 31 25

Flag Counter