Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü


Mikrobiyal Biyoteknoloji Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


BAKTERİYEL HEMOGLOBİNİN BİYOKİMYASI VE MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ


BAKTERİYEL HEMOGLOBİNİN BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALARI - BİYOETANOL ÜRETİMİ


BİYOFİLM OLUŞUMUNUN KONTROLÜ


GIDA ENDÜSTRİSİ İÇİN YENİ VE DOĞAL DEZENFEKTANLAR
Gerçekleştirilen Projeler


PİROLİZE BAKTERİYEL SELÜLOZ /NANOPARTİKÜL KOMPOZİTLERİNİN LİTYUM İYON PİLLERİNDE ELEKTROT MALZEMELER OLARAK KULLANIM POTANSİYELLERİNİN ARAŞTIRILMASI TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


VİTREOSCİLLAHEMOGLOBİNİ (VHB) İLE GIDA İŞLEME ATIK SUYUNDAN BİYOETANOL ÜRETİMİNİN ARTIRILMASININ ARAŞTIRILMASI TÜBİTAK ARDEB 1002 Projesi


VİTREOSCİLLAHEMOGLOBİNİ (VHB) İLE PEYNİR ALTI SUYUNDAN BİYOETANOL ÜRETİMİNİN ARTTIRILMASI TÜBİTAK ARDEB 1002 Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. Meltem YEŞİLÇİMEN AKBAŞ 0262 605 25 30

Flag Counter