Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü


Moleküler Hematoloji Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


GENEL MOLEKÜLER BİYOLOJİ YÖNTEMLERİ DNA/RNA İzolasyonu, Amplifikasyonu ve Analizi; Klonlama, Protein Analizleri v.b.


HÜCRE KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARI primer hematopoetik hücrelerin ve hücre hatlarının sıvı ve yarı-katı ortamlarda kültürü ve transfeksiyonu; hücre canlılık ve çoğalma testleri, immunohistokimya gibi yöntemlerle analizleri
Gerçekleştirilen Projeler


Dek Gen ifadesinin muliple miyelom hücrelerine etkisinin araştırılması TÜBİTAK ARDEB Projesi


DEK Ekspresyonu Modifiye Edilmiş RPMI-8226 Hücre Hattında CD138 Proteininin Analizi GTÜ BAP Projesi


Türk Popülasyonunda Makrotrombositopenili Bireylerde TUBB1 (Tübülin Beta 1) Gen Değişimleri İlişkisinin Genetik ve Fonksiyonel Olarak Araştırılması TÜBİTAK ARDEB 3001 Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar
Laboratuvar Sorumlusu


Doç.Dr. Ayten KANDİLCİ 0262 605 25 25

Flag Counter