Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendisliği Bölümü


Moleküler Nörobiyoloji Laboratuvarı (AXANLAB)
Yapılan Uygulamalar


NÖRONAL HÜCRE KÜLTÜRÜ MODELLERİ


BEYİN TÜMÖR HÜCRE MODELLERİ


GEN SUSTURMA VE AŞIRI ANLATIMLARI


NÖROKÜRE VEYA TÜMÖRKÜRE ANALİZLERİ


TRANSKRİPTOMİK ÇALIŞMALAR VE HESAPLAMALI BİYOLOJİ ÇALIŞMALARI


NÖRO-REJENERASYON


MİKROAKIŞKAN YAKLAŞIMLAR


MİKRODİZİN ANALİZLERİ VE İLAÇ TARAMALARI
Gerçekleştirilen Projeler


Parkinson hastalığı için transkriptom verilerinin ve hücre içi ağyapıların biyoinformatik analizi: ilaç hedefi ve ilaç geliştirilmesi TÜBİTAK 1003 Projesi


ETS bölgesi transkripsiyon faktörlerinden Elk-1’in hücre ölümü ve çoğalması ile ilgili potansiyel yeni gen hedeflerinin normoksik ve hipoksik koşullarda moleküler analizi TÜBİTAK COST Projesi


Beyin tümör model hücrelerinde ETS proteini Elk-1’in mitotik kinazlar ile etkileşimi ve fosforlanması TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. Işıl AKSAN KURNAZ 0262 605 25 24

Flag Counter