Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü


Moleküler Onkoloji Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


NİCEL VEYA YARI – NİCEL GEN İFADESİ ANALİZLERİ


GENLERİN SİRNA/SHRNA İLE SUSTURULARAK VE/VEYA AŞIRI ANLATIMLARI SAĞLANARAK GEN İŞLEVLERİN SAPTANMASI


PROTEİN İFADELERİNİN İMMUNHİSTOKİMYA, İMMÜNFLORESAN, WESTERN-BLOT YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ


KANSER İKİNCİL POPÜLASYONLARININ İZOLE EDİLMESİ VE KANSER KÖK HÜCRE BELİRTEÇLERİNİN ARAŞTIRILMASI


KROMATİN İMMÜNOPRESİPİTASYONU


HİBRİDOMA TEKNOLOJİSİ
Gerçekleştirilen Projeler


İnvaziv ve Kanser Kök Hücre Fenotiplerindeki Hepatoselüler Karsinoma Hücrelerinde Sip1 Transkripsiyon Faktörünün Bağlandığı Gen-Düzenleyici Bölgelerin Chip Dizileme Yöntemiyle Tanımlanması TÜBİTAK SBAG Projesi


ROR1’in Hepatokarsinogenezdeki Rolünün ve Hepatoselüler Karsinomada Diagnostik/Prognostik Değerinin Araştırılması TÜBİTAK SBAG Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar


Gerçek Zamanlı PCR (Agilent Technologies-Stratagene Mx3000P)
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. Tamer YAĞCI 0262 605 25 73

Flag Counter