Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü


Moleküler ve Temel Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


YENİ BAKTERİ TÜRLERİNİN FARKLI HABİTATLARDAN İZOLASYONU, SAFLAŞTIRILMASI, BİYOKİMYASAL VE GENETİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENEREK, TÜR DÜZEYİNDE TANIMLANMA İŞLEMLERİ


SİALİK ASİT GİBİ HÜCRE TANIMA VE TUTUNMA MEKANİZMALARINDA GÖREV ALAN ŞEKER REZİDÜLERİNİN YERLERİ VE ÖZGÜN İŞLEVLERİNN BELİRLENMESİ


SİALİLTRANSFERAZ GİBİ ENZİM GENLERİNİN TANIMLANMASI, GEN DİZİSİ OKUNMASI, KLONLANMASI VE MUTASYONU ÇALIŞMALARI


KONVENSİYONEL BOYAMA VE İŞARETLEME YÖNTEMLERİ UYGULAMALARI
Gerçekleştirilen Projeler
Cİhazlar / Yazılımlar
Laboratuvar Sorumlusu


Dr.Öğretim Üyesi Yosun MATER 0262 605 25 18 – 25 37

Flag Counter