Fizik Bölümü


Nanomanyetizma ve Spintronik Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


SPİNTRONİK UYGULAMALARI İÇİN MANYETİK NANOTELLERİN GELİŞTİRİLMESİ


MBE, SPUTTER, E-BEAM VE PLD GİBİ YÖNTEMLER KULLANILARAK İNCE FİLMLERİN, NANO-ÖLÇEKLİ VE ÇOK KATMANLI YAPILARIN GELİŞTİRİLMESİ


ÇOK KATMANLI MANYETİK SENSÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ


METAL YÜZEYLERİNİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI YARIİLETKEN KAPLAMA TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ


GLİKOZ SENSÖRLERİ İÇİN ALTYAPI OLUŞTURACAK NANO-ÖLÇEKLİ YAPILARIN GELİŞTİRİLMESİ
Gerçekleştirilen Projeler


Dik Mıknatıslanmaya Sahip Pt/Co/CoO Ve Pt/Co/Irmn Ince Filmlerde Exchange Bias Etkisinin Elektrik Alan Ile Manipülasyonu TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Exchange Bias Tabanlı Planar Hall Etkisi (PHE) Sensörlerin Üretilmesi ve Karakterizasyonu TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Manyetik Alan Sensörü Geliştirme TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


AZ91Mg Alaşımlarının Korozyon ve Aşınma Dayanımı Artırmak için Geçiş Elementi Metal Nitrür Kaplamaların İncelenmesi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Planar Hall Etkisi Sensörlerinde Hassasiyetin Antiferromanyetik Tabakanın Kalınlığına Bağlı Olarak İncelenmesi GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


IrMn Tabanlı GMR Spin Vanası Yapılarının Büyütülmesi Ve Manyetik Karakterizasyonu GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


Silisyum Nanotelleri Üzerine Polimer Sensörlerin Geliştirilmesi GTÜ – SABANCI ORTAK BAP Projesi


Ge-Bazlı Seyreltilmiş Manyetik Yarı iletkenlerdeki Ferromanyetizmanın İncelenmesi Marie-Curie Reintegration Grant


Biyo Uygulamalar İçin Manyeto Direnç Etkili Planar Hall Sensörünün Geliştirilmesi TÜBİTAK BİDEB 2232 Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar


Ultra High Vacuum System


Sıvı Helyum Üretim Sistemi


X Işını Kırınımı Difraktometresi (XRD) RIGAKU Smart Lab.


FMR Ölçüm Sistemi


Magnetotransport and MOKE


Sıvı Azot Üretim Sistemi


Moleküler Işın Epitaksisi Büyütme Sistemi


Magnetron Sputtering Büyütme Sistemi


Pulsed Lazer Büyütme Sistemi (PLD)


X-ray Fotoelektron Spektroskopi Sistemi (XPS)


Auger Elektron Spektroskopi Sistemi (AES)


Scanning Tunneling Mikroskop Sistemi (STM)


Rigaku Smartlab X-ray Difraktometre Cihazı (XRD/XRR)


Jeol Elektron Spin Rezonans Ölçüm Cihazı (ESR)


Janis Kriyostat


Magnetooptik Kerr Etkisi Ölçüm Sistemi (MOKE)


Magnetotransport Ölçüm Sistemi


Düşük Enerjili Elektron Kırınımı Ölçüm Sistemi (LEED)


Yansımalı Yüksek Enerjili Elektron Kırınımı Ölçüm Sistemi (RHEED)


Cryomech Azot Sıvılaştırma Sistemi


Cryomech Helyum Sıvılaştırma Sistemi


Saf su cihazı
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. Ahmet Yavuz Oral Dr. Perihan AKSU

Flag Counter