Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü


Obezite ve Diyabet Araştırma (OBEDİA) Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


GENLERİN ORGANİZMA DÜZEYİNDE ETKİLERİNİ ÖĞRENMEK AMACI İLE KNOCKOUT HAYVAN MODELİ OLUŞTURULMASI


HÜCRE SİSTEMLERİNDE GEN ETKİLERİNİ ÇALIŞMAK İÇİN SHRNA, SİRNA GİBİ ETKİN GEN BASKILAMA YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI


FONKSİYON BELİRLEMEK AMACI İLE DOMİNANT NEGATİF, YABANIL TİP VE FARKLI FONKSİYONEL MUTASYONLARA SAHİP PROTEİNLERİN İLGİLİ HÜCRE HATLARINDA AŞIRI İFADELERİNE YER VERİLMESİ


FARKLI ÖRNEKLERDEKİ PROTEOMİK FARKLILIKLARI BELİRLEMEK AMACI İLE 2-D GEL VE AKABİNDE KÜTLE SPEKTROMETRESİ UYGULAMALARININ YAPILMASI


FLÖRESAN MİKROSKOP KULLANILARAK PROTEİNLERİN HÜCRE İÇİ LOKASYONLARININ BELİRLENMESİ


3T3-L1 ÖNCÜL ADİPOSİT MODELİ KULLANILARAK FARKLI İÇSEL VE DIŞ FAKTÖRLERİN FARKLILAŞMAYA OLAN ETKİLERİNİN ÇOKLU GEN ANLATIMI, BİYOKİMYASAL VE PROTEOMİK METODLAR KULLANILARAK BELİRLENMESİ
Gerçekleştirilen Projeler
Cihazlar / Yazılımlar


2 boyutlu elektroforez sistemi (Biorad Protean 2D-Gel system)


Ultra santrifüj (Beckman-Coulter Optima Max-XP Ultracentrifuge


Inverted Floresan Mikroskop (Nikon-Eclipse Ti)


Gerçek zamanlı kantitatif PCR (Roche LightCycler 480 II system)


Mikroplaka Okuyucu (Thermo Varioskan Flash)
Laboratuvar Sorumlusu


Doç.Dr. Ferruh ÖZCAN 0262 605 25 08 – 25 49

Flag Counter