HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Ölçme Tekniği Laboratuvarı

Ölçme Tekniği Laboratuvarı, bünyesinde bulunan zengin ölçme alet ve donanımları ile hem Lisans/Lisansüstü dersleri hem de üniversitemizde gerçekleştirilen araştırma projeleri ve akademik çalışmaları kapsamında üniversitemiz akademisyenlerinin ve öğrencilerinin kullanımına sunulmaktadır.


Yapılan Uygulamalar


Güncel teknolojiye uygun ölçme alet ve donanımları kullanılarak; mühendislik ölçmeleri, deprem/doğal afet erken uyarı sistemleri, yapı sağlığı izlemesi, yapılar ve yer kabuğunda meydana gelen deformasyonların izlenmesi ve analizi, GNSS ile hassas konum belirleme yöntemleri ve uygulamaları konularında faaliyetlerini sürdürmektedir. Harita Mühendisliği Bölümü Ölçme Tekniği Anabilim Dalı başta olmak üzere Jeodezi, Fotogrametri ve Uzaktan Algılama anabilim dallarında gerçekleştirilen proje ve uygulamalarda da arazi çalışmaları için ölçme donanım desteği sağlanmaktadır.


Gerçekleştirilen Projeler


Devam Eden Projeler

● TUBİTAK 1001 Projesi - GNSS Varyometrik yaklaşımıyla düşey yönlü dinamik hareketlerin izlenmesi ve gerçek zamanlı değerlendirme yazılımının geliştirilmesi, 2022-2024, Yürütücü: Prof. Dr. Cemal Özer Yiğit

● BAP Projesi - Düşük Maliyetli Ölçme Sistemleri ile Farklı Dinamik Davranışa Sahip Yapıların İzlenmesi, 2021-2023, Araştırmacı: Prof. Dr. Cemal Özer Yiğit

● Akıllı Telefonların Konum Belirleme Performanslarının Bir OEM GNSS Alıcısı ile Test Edilmesi, 2022-Devam ediyor, Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Pehlivan


Destek Verilen Projeler

● İnsansız Hava Aracı Teknolojileri ve Yapay Zeka Yöntemlerinin Füzyonu ile Dijital Tarım Uygulamaları: Mısır (Zea Mays) Gelişimi İzlenmesi, 2021-2024, Yürütücü: Doç. Dr. İsmail Çölkesen.

● Uydu Görüntülerinden Yüksek ve Orta Çözünürlüklü Gerçek Evapotranspirasyon Hesabı, 2020-2023, Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Ali Levent Yağcı


Cihazlar/Yazılımlar:

Total Station (4 adet Geomax marka + 5 adet Sanding marka + 4 adet Pentax marka)

GNSS (6 adet CHC marka)

Dijital Nivo (4 adet Sanding marka)

Hassas Nivo (1 adet Leica marka)

Otomatik Nivo (10 adet)


Laboratuvar Sorumlusu

Prof. Dr. Cemal Özer YİĞİT

Öğr. Gör. Dr. Nur YAĞMUR


Laboratuvarın iletişim bilgileri

Prof. Dr. Cemal Özer YİĞİT

0262 605 20 55

cyigit@gtu.edu.tr


Öğr. Gör. Dr. Nur YAĞMUR

0262 605 20 39

nyagmur@gtu.edu.trLaboratuvarın Çeşitli Fotoğrafları
Flag Counter