Malzeme Bilimi Mühendisliği Bölümü


Polimer Karakterizasyonu Laboratuvarı 1
Yapılan Uygulamalar


HİDROJEL SENTEZİ


KENDİ KENDİNİ YENİLEYEN POLİMER SENTEZİ


İNCE HİDROJEL FİLMLERİNİN HAZIRLANMASI


SÜPERHİDROFOBİK POLİMER İNCE FİLMLERİNİN HAZIRLANMASI


SIVI EMDİRİLMİŞ KAYGAN POROZ (SLIPS) YÜZEYLERİN HAZIRLANMASI


ÇOK TABAKALI KAPLAMA YÖNTEMİYLE POLİMER İNCE FİLMLERİNİN HAZIRLANMASI
Gerçekleştirilen Projeler


UYARI CEVAP POLİMER İNCE FİLMLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


KENDİ KENDİNİ ONARABİLEN VANADYUM PENTAOKSİT NANOFİBER/POLİMER KOMPOZİTLERİN SENTEZLENMESİ VE KARAKTERİZASYONU TÜBİTAK ARDEB 3001 Projesi


SUYLA BULAŞAN PATOJENLERİN YÜZEY PLAZMON FLORESAN SPEKTROSKOPİ TEKNİĞİ İLE HIZLI TAYİNİ TÜBİTAK ARDEB 1003 Projesi
Cihazlar / Yazılımlar


Etüv Binder Vakumlu Etüv


UV Çapraz Bağlayıcı


Rotary Evaporatör (Döner Buharlaştırıcı) ISOLAB Rotary Evaporator


Dönel Kaplama Cihazı Laurell WS-650-23 Spin Coater
Laboratuvar Sorumlusu


Dr. 0262 605

Flag Counter