Malzeme Bilimi Mühendisliği Bölümü


Polimer Karakterizasyonu Laboratuvarı 2
Yapılan Uygulamalar


HİDROJEL İNCE FİLMLERİNİN SPR YÖNTEMİ İLE KARAKTERİZASYONU


SPR/SPFS TEKNİĞİ KULLANARAK BİYOSENSÖRLER OLUŞTURULMASI


ÇOK TABAKALI KAPLAMA YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN KAPLAMALARIN SPR YÖNTEMİ İLE KARAKTERİZASYONU
Gerçekleştirilen Projeler


UYARI CEVAP POLİMER İNCE FİLMLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


KENDİ KENDİNİ ONARABİLEN VANADYUM PENTAOKSİT NANOFİBER/POLİMER KOMPOZİTLERİN SENTEZLENMESİ VE KARAKTERİZASYONU GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


SIVI VE GAZ FAZLARINDA ORGANOSİLAN POLİMERİZASYONU İLE SÜPERHİDROFOBİK YÜZEYLERİN ELDE EDİLMESİ GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


SÜPERHİDROFOBİK POLİDİMETİLSİLOKSAN (PDMS) SİLİKA KOMPOZİT FİLMLERİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


SUYLA BULAŞAN PATOJENLERİN YÜZEY PLAZMON FLORESAN SPEKTROSKOPİ TEKNİĞİ İLE HIZLI TAYİNİ TÜBİTAK ARDEB 1003 Projesi
Cihazlar / Yazılımlar


Yüzey Plazmon-Floresans Rezonans (SPR) Spektroskopisi RES-TEC
Laboratuvar Sorumlusu


Dr. 0262 605

Flag Counter