Kimya Bölümü


Polimer Sentez ve Karakterizasyon Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


POLİMERİK ABSORBENTLERİN SENTEZİ


ORGANOJELLERİN SENTEZİ


AMFİFİLİK JELLERİN SENTEZİ


POLİMERİK ABSORBENTLERİN ŞİŞME ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ


POLİMERİK ADSORBENTLERİN SENTEZİ


SPİROPOLİMERLERİN SENTEZİ VE UYGULAMALARI


SPRİOKARBONATLARIN SENTEZİ VE UYGULAMALARI

Gerçekleştirilen Projeler


Poli(Dimetilsiloksan) Hibrit Polimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu: Organik Solvent ve Petrolün Çevreden Giderilmesinde Sorbent Olarak Kullanılması TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Gözenekli Organojeller: Sentezi, Karakterizasyonu ve Organik Solventlerin, Yakıtların ve Ham Petrolün Sudan Uzaklaştırılmasında Sorbent Olarak Kullanımları TÜBİTAK ARDEB 1002 Projesi


Organik Solvent ve Petrol Döküntülerinin Çevreden Giderimi için Poli (Propilen Glikol) Organojellerinin Hazırlanması TÜBİTAK ARDEB 1002 Projesi


Poli (etilen glikol) Jellerinin Sentezi ve Uygulamaları TÜBİTAK ARDEB 1002 Projesi


Alkiltirietoksisilan ve Diol Esaslı Yeni Çapraz Bağlı Polimerlerin Sentezi: Şişme Özelliklerinin İncelenmesi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Lineer Alifatik Dioller Esaslı Çapraz Bağlı Poliortosilikatların Sentezi ve Şişme Özelliklerinin İncelenmesi TÜBİTAK ARDEB 1002 Projesi


Çapraz Bağlı Poliortokarbonat ve Poliortosilikatların Organik Solvent Absorbenti Olarak Kullanımı TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Organik Solvent ve Petrol Döküntüleri İçin Yeni Sorbentlerin Tasarımı GYTE Bilimsel Araştırma Projesi


Organik Solvent Absorbenti Olarak Bistrietoksisilan ve Diol Esaslı Çapraz Bağlı PolimerlerinSentezi GYTE Bilimsel Araştırma Projesi


Lineer Alifatik Dioller Esaslı Çapraz Bağlı Poliortokarbonatların Sentezi ve Şişme Özellikleri GYTE Bilimsel Araştırma Projesi


Termal Olarak Stabil Spiropolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu GYTE Bilimsel Araştırma Projesi
Cihazlar / Yazılımlar
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. Hayal Bülbül SÖNMEZ 0262 605 30 88

Flag Counter