Kimya Mühendisliği Bölümü


Proses ve Reaktör Tasarım laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


KİMYASAL MADDE TAYİNİ


ULTRASES VEYA MİKRODALGA DESTEKLİ PROSESLERDE KİMYASAL MADDE SENTEZİ


ÇEŞİTLİ PROSES VE REAKTÖRLERİN TASARIMI, MATEMATİKSEL MODELLEMESİ, OPTİMİZASYONU VE SİMÜLASYON ÇALIŞMALARI


PH, SICAKLIK VE GAZ MİKTARI GİBİ PROSES DEĞİŞKENLERİNİN ÖLÇÜMÜ VE PROSES KONTROL UYGULAMALARI


METANOL YAKIT HÜCRESİ ÇALIŞMALARI

Gerçekleştirilen Projeler


Mikrodalga Destekli Polilaktikasit (PLLA) Sentezi, Enerji Analizi ve Endüstriyel Uygulanabilirliği TÜBİTAK ARDEB Projesi


Bitkisel Yağ Esaslı Metal İşleme Sıvısının Geliştirilmesi ve Talaşlı İmalatta Uygulanması TÜBİTAK ARDEB Projesi
Cihazlar / Yazılımlar


Hot Press


Yüksek Performanslı Sıvı Kromotografisi (Agilent HPLC 1100)


UV VIS Spektrofotometre (Perkin Elmer UV Lambda 35)


Ultrases Cihazı (Bandelin Sonoplus HD 2020)


Mikrodalga Fırın (Milestone)


Doğrudan Alkol Yakıt Hücresi (Fideris DMFC)
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. Mahmut Rahim BAYRAMOĞLU 0262 605 21 00

Flag Counter