İŞLETME BÖLÜMÜ

Psikoteknik Laboratuvarı


LABORATUVAR ÇALIŞANLARI

Müdür: Prof. Dr. Meral ELÇİ
Müdür Yardımcısı: Arş. Gör. Gülay MURAT EMİNOĞLU
Telefon: 0262 605 14 91


AMACIMIZ

GTÜ - Sanayi İşbirliği Programı ile Psikoteknik laboratuvarımızın güçlü ve modern alt yapısını ülkemiz sanayi kuruluşları ile paylaşmak, iş birliği içinde çalışarak sorunların çözümüne katkıda bulunmak ve Türk Sanayi’nin rekabet gücünü arttırmaktır. Bununla birlikte, “doğru işe doğru personel” ilkesinin uygulanabilmesi için, firmalara bu konuda yardımcı olmak ve yol göstermek amacını gütmekteyiz.


ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Laboratuvarımızda, hem mavi yaka hem de beyaz yaka eleman seçiminde şu alanlarda yönetici ve kurumlara objektif veriler sunulmaktadır:

  1. İşe alım ve yerleştirme: İşe yeni alınacak olan adayların özellik ve yeteneklerine uygun işlere yerleştirilmesinde,
  2. Tarama Çalışmaları: Kurumlara mevcut personelleri arasında gelişme potansiyeli olanların belirlenerek yetenek ve lider havuzunun oluşturulmasında, değişen ve gelişen şartlara uyumlarının, yeterli ve yetersiz yönlerinin saptanmasında
  3. Yükseltme, terfi ve rotasyon kararlarının alınmasında: Testlerimiz, uygun noktaya uygun çalışanın yükseltilmesi/rotasyon gibi kararların alınmasında da sayısal veriler sunarak, insan kaynakları uzmanlarına kolaylık sağlar.

Bütün bu hizmetlerin dışında, psikoteknik uygulamalarımızdan yararlanabileceğiniz diğer alanlar ise şunlardır:

  • Yöneticilerin ve profesyonellerin kişilik özelliklerinin tanımlanmasında,
  • Bireysel farkındalık kazanmada,
  • Çalışanların ilgi, tutum ve değerlerinin belirlenmesinde,
  • Çalışan memnuniyetinin ve sadakatinin belirlenmesinde,
  • İş kazalarının önlenmesi için yetenek ve becerilerin ölçülmesinde uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

UYGULADIĞIMIZ TESTLER

1 – BİLGİSAYARLI TESTLER

➢ DT - TEPKİ HIZI VE KALİTESİ TESTİ
Reaktif stres toleransını, dikkat bozukluklarını ve hızla değişen sürekli görsel ve işitsel uyaranlar karşısındaki reaksiyon hızını ölçen bir testtir. Sürekli olarak gelen ve hızla değişen görsel ve işitsel uyaranlar karşısında, kişinin; tepkisel stres toleransını, dikkat bozukluklarını, tepki hızını ve kalitesini ölçer. Hem beyaz yaka hem de mavi yaka için kullanılan bir testtir.

➢ COG - SÜREKLİ DİKKAT VE PROBLEM ÇÖZME TESTİ
Dikkat ve konsantrasyonu ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Bireylerden ekrandaki şekilleri karşılaştırıp benzerlikleri hakkında karar vermeleri istenir. Hem beyaz yaka hem de mavi yaka için kullanılmaktadır.

➢ FVW - SÜREKLİ GÖRSEL FARK ETME BECERİSİ TESTİ
Gösterilen şekillerin daha önce görülüp görülmediğinin belirtildiği, hafıza performansını ve serebral işlevsizlikleri ölçen bir testtir. Somut-soyut, sözel-sözel olmayan, anlamlı-anlamsız olmak üzere üç ana kategoride şekiller ve kelimeler cevaplayıcıya sunulmakta ve ekrana gelen uyaranın daha önce gösterilip gösterilmediği sorulmaktadır. Güvenlik görevlileri, kalite kontrol sorumluları, teknik çalışanlar, bilgisayar programcıları vb. çalışanların seçimine yönelik test bataryaları için uygun bir testtir. Hem beyaz yaka hem de mavi yaka için kullanılmaktadır.

➢ 2 HAND – İKİ EL KOORDİNASYON TESTİ
İki elin koordinasyonu ile bir noktayı belli bir yol üzerinde ilerletmeyi gerektiren bir süreç bulunmaktadır. Bu süreç sonucunda, kişinin görsel - motor koordinasyonu (el-göz ve el-el koordinasyonu) ölçülür. Ayrıca, sağ ve sol el için de doğruluk ve hızlılık ölçümleri hesaplanarak karşılaştırma yapılabilmektedir. Genellikle makinist, vinç operatörü, laborant vb. çalışanlara uygulanan bir testtir. Hem beyaz yaka hem de mavi yaka için kullanılmaktadır.

➢ MLS – MOTOR PERFORMANS SERİSİ
Özel bir test paneli üzerinde, hassas ve kaba el maharetini ölçen bir testtir. Dar alanlar içinde küçük objeleri hedef alanlara hatasız yerleştirebilme, elleri titremeksizin hassas uygulamalar yapabilme becerisi ölçülmektedir. Çalıştığı koşullarda el titremesinin kesinlikle istenmediği montaj, tamir elemanı gibi pozisyonlar için çok uygundur.


2- ALETLİ TESTLER

➢ B101- BONNARDEL’İN KÜPLERİ-SOMUT ZEKA TESTİ
İş görenlerin somut (pratik) zeka düzeylerini ölçümleyerek, kaza yapma eğilimlerini değerlendirir.

➢ B101- BONNARDEL’İN KÜPLERİ-SOMUT ZEKA TESTİ
İş görenlerin somut (pratik) zeka düzeylerini ölçümleyerek, kaza yapma eğilimlerini değerlendirir.

➢ BOS-SUNİSOİDAL EL VE PARMAK BECERİSİ TESTİ
El ve parmak hareketlerdeki titizliğin ve keskinliğin ölçümünü sağlar. Özellikle ince ve kaba kas kontrolü gerektiren işler için kullanılmaktadır.


3- KAĞIT KALEM TESTLERİ

➢ PM38-RAVEN’İN STANDART GELİŞİM MATRİSLERİ ZEKA TESTİ
Ortalama kapasiteye sahip bireylere yönelik; tümdengelim yoluyla düşünebilmeyi ölçen sözel olmayan bir genel zeka testidir. Analitik zeka ölçümünde kullanılmaktadır.

➢ PMA-RAVEN’İN İLERİ GELİŞİM MATRİSLERİ ZEKA TESTİ
Tümdengelim yoluyla düşünebilmeyi ölçen, sözel olmayan bir testtir. PM38’in yeni bir versiyonu olan testte bazı yeni ve daha zor öğeler bulunmaktadır. Analitik zeka ölçümünde kullanılmaktadır.

➢ MGM PIRE’NİN ZEKA TESTİ
Mantık yürütmenin, esnekliğin ya da dar görüşlülüğün derecesini, zekanın analitik yapısını değerlendirebilen nümerik bir zeka testidir.

➢ KR34-KOUTEYNIKOFF’UN NÜMERİK SERİLER ZEKA TESTİ
11 yaş ve üstü bireylere uygulanabilen 25 dakikalık bir nümerik zeka testidir. Muhasebe elemanı, stok takip elemanı, banka gişe elemanı, satış işleri, bilgi giriş elemanı, ofis makineleri operatörü, sekreter, sigorta satış elemanı gibi temel matematik yeteneğinin öne çıktığı pozisyonlar için kullanılmaktadır.

➢ KR26-KOUTEYNIKOFF’UN DESEN TAMAMLAMA SERİLERİ ZEKA TESTİ
Kuralları keşfedebilme yeteneğini ölçer.

➢ QMF-BAŞARI MOTİVASYONU TESTİ
Bireylerin çalışmalarını yönlendirme yöntemini ölçümlemekte olup başarı motivasyonları hakkında objektif sonuçlar sağlar. Testin, 3 alt boyutu bulunmaktadır: başarı ihtiyacı, kontrol odağı ve zaman yönetimi.

➢ CATTELL 16PF KİŞİLİK TESTİ
Testin amacı, kişiliğin özünü ampirik olarak belirlemek ve ölçmektir. Cattell, binlerce psikolojik özelliği, insan kişiliğinin temel boyutlarından 16'sına veya kaynak özelliklerine indirgemek için faktör analizini kullanarak bu testi oluşturmuştur.

➢ MEKANİK ZEKA TESTİ
Bu test, mekanik olaylara ilişkin bilgiyi, cisimleri göz önüne getirebilme kapasitesini, algılama hızını, mekanik ilişkileri anlama ve kavrama yeteneğini ölçmeye yöneliktir. P. Rennes tarafından geliştirilmiş bu testle bireylerin, mekanik problemleri çözmede pratik zekâlarını kullanma düzeyi ölçülmektedir.


ÜRETİLEN PROJELER

Türk Standartları Enstitüsü, Kalite Kampüsü Bölge Müdürlüğü – 2000&2001

Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. Ve Tic. A.Ş. – 2001- dönemsel olarak devam etmektedir.

Steril Sağlık Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş. – 2002&2010

Teknik Grup-Teknik Empirme A.Ş. - 2002

Paşabahçe Cam San. Ve Tic. A.Ş. - 2002

Maltepe Belediyesi - 2004

Rich Travel Company - 2004

Medline Alarm Sağlık Hizmetleri A.Ş. - 2004

Sultanbeyli Belediyesi - 2010

Imerys Seramik Hammaddeleri Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti – 2011

İDO – (Kaptanlar, baş mühendisler ve teknik elemanlara uygulanmıştır) - 2011 & 2012

Linde – 2019

Unilever – 2019&2020

İNKA - 2023

Flag Counter