Fizik Bölümü


Sensör Test Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


HAVA KALİTESİ ARAŞTIRMALARI İÇİN GAZ SENSÖR TESTLERİ


ZEHİRLİ GAZLARIN ALGILANMASINA YÖNELİK SENSÖR ÇALIŞMALARI


İNSAN NEFESİNDEN HASTALIK TAYİNİ İÇİN SENSÖR GELİŞTİRİLMESİ


KEMİRESİSTİF GAZ SENSÖR ÇALIŞMALARI


KÜTLE DUYARLI SENSÖR ÇALIŞMALARI


TRANSİSTÖR TEMELLİ GAZ SENSÖR ÇALIŞMALARI

Gerçekleştirilen Projeler


Nefeste Biyomarker Molekül Tespiti İçin Kimyasal Sensör Dizisi Geliştirilmesi, TÜBİTAK 1001 Projesi


Atık Su Koku Karakterizasyonu İçin Kimyasal Algılayıcılar (Elektronik Burun Dizisi Geliştirme), TÜBİTAK 1001 Projesi


Kapalı/Açık Ortam Hava Kalitesinin Denetlenmesi İçin Yarıiletken Metal-Oksit İnce Film Sensörlerin ve Sensör Dizisinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK 1001 Projesi


Metal-Oksit/Organik Nano-Heteroyapıların Üretilmesi, Karakterizasyonu, Elektronik ve Gaz Algılama Özelliklerinin İncelenmesi, TÜBİTAK COST Projesi


Nanoyapılı Pt ve Pt Alaşımlarının Üretimi, Karakterizasyonu ve Hidrojen Gaz Algılama Özelliklerinin İncelenmesi, TÜBİTAK COST Projesi


Nanoteknolojik Hidrojen Sensörlerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi, TÜBİTAK 1001 Projesi


Seçici, Duyarlı ve Kararlı Nano-Metal-Oksit Yarıiletken Temelli Otomobil Gaz Sensörlerinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK COST Projesi


Spektroskopik ve Kuantum Kimyasal Metotlarla Farklı Ftalosiyonin Moleküllerinin Uçucu Organik Bileşiklerle (UOB) Etkileşiminin Aydınlatılması, TÜBİTAK 1001 Projesi


Paladyum İçeren Mikroküre Mikrorezonetörleri Kullanan Hidrojen Gaz Sensörlerinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK 1001 Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar


Owlstone V-OVG gaz jenaratörü


Gaz akış kontrol ünitesi Sierra Smart_Trak-100×3


Gaz akış kontrol ünitesi MKS 647b-179Cx5


Lakeshore 340 sıcaklık kontrol ünitesi


Keithley electrometre/high resistance meter 6517a (2 adet)


Keithley SCS 4200 yarıiletken karakterizasyon sistemi


Ketihley 6221 AC-DC akım kaynağı


Julabo F12 termostatlı sıcak su banyosu


Agilent N5771A DC güç kaynağı


Sekiz sensöre kadar ölçüm yapabilen Kuvartz kristal mikrobalans (QCM) gaz ölçüm hücresi (10 Mhz)


Agilent 53131A iki kanallı frekans metre


QCM biyosensör ölçüm hücresi (5 MHz)


Transistör ölçüm hücresi


Peristaltik pompa


FLUKE EL tipi multimeter 87
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. Zafer Ziya ÖZTÜRK 0262 605 13 06

Flag Counter